Stämmokommuniké - Push Development AB (publ)

Report this content

Stämmokommuniké - Push Development AB (publ) Den ordinarie bolagsstämman i Push Development AB (publ) beslöt på torsdagen att · till ledamöter i styrelsen välja Lars Ransgart, Thomas Örwén och Carl-Johan Kjellander · bevilja den avgående styrelsen och VD ansvarsfrihet · bolaget ej ska lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2001/2002. I sitt stämmoanförande upprepade VD styrelsens prognos om ett positivt resultat efter finansnetto för innevarande räkenskapsår. Frågor besvaras av VD Carl-Johan Kjellander 08-732 04 12. Information finns även på www.pushdevelopment.com Göteborg den 8 november 2002 Styrelsen för Push Development AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00850/wkr0002.pdf

Dokument & länkar