Allt fler kriser att hantera för näringslivet

Report this content

Krishantering har blivit vardag för många företag enligt en ny global rapport från PwC. Hela 91 procent av företagen i undersökningen har råkat ut för minst en krishändelse under de senaste två åren utöver pandemihanteringen. Den siffran kan jämföras med 69 procent som gav samma svar i motsvarande undersökning 2019. Rapporten visar också att cyberattacker och hot mot försörjningskedjor ökar dramatiskt, och att energi- och hälsosektorerna är värst drabbade.

– Vi ser två delar som sticker ut i år i förhållande till för fyra år sedan. Dels är det risker kopplade till försörjningskedjor, som har fördubblats i omfattning. Dels ser vi en ökning på närmare 40 procent när det gäller cyberrelaterade kriser, säger Magnus Lindkvist, ansvarig för Cyber Security inom PwC Sverige.

Samtidigt som kriser relaterade till försörjningskedjor ökar markant, så finns det frågetecken kring hur många företag agerar. Bara 25 procent är nämligen övertygade om att de har kapacitet att hantera den här sortens kriser. Undersökningen visar också att det är stora summor som står på spel för företagen. 57 procent uppger att de senaste krishändelserna kostat dem minst en miljon dollar. 16 procent menar att det rör sig om belopp på minst 50 miljoner dollar. 

– Sedan finns det också en stor osäkerhetsfaktor, då det är svårt att bedöma långsiktig finansiell påverkan i form av till exempel ett sargat varumärke eller ett stukat internt förtroende, menar Magnus Lindkvist.

Energi och hälsovård drabbas mest
Undersökningen har även tittat närmare på hur olika branscher utsatts för kriser under de två senaste åren. Här hamnar energi- och hälsobranscherna högst upp på kristoppen, med i genomsnitt fyra krishändelser.
– Den bransch som har drabbats hårdast av cyberattacker är teknik och telekom, där 16 procent av kriserna var cyberrelaterade. När det gäller kriser länkade till försörjningskedjor, så var de mest förekommande inom tillverkningsindustrin, berättar Magnus Lindkvist. 

Branscherna med flest incidenter

Bransch och antal incidenter i snitt under de två senaste åren

Energi 4,0
Hälsovård 4,0
Tillverkningsindustrin  3,7
Teknologi och telekom 3,7
Finansbranschen 3,6

Källa: PwC:s Global Crisis and Resilience Survey 2023

Färre prioriterar medarbetarnas krisberedskap
För att möta det nya breda krisspektrumet gör många företag rejäla investeringar. 89 procent gör till exempel satsningar på cybersäkerhet, och närmare hälften har genomfört mycket stora investeringar inom området.

– Sedan sjunker den här siffran tydligt och vi är nere på 37 procent för större investeringar i säkrare försörjningskedjor. I botten hamnar satsningar på medarbetarna och individuell motståndskraft. Här är det bara 29 procent som lägger stort fokus, avslutar Magnus Lindkvist. 

Om Global Crisis and Resilience Survey 2023
Undersökningen är global och har riktats till beslutsfattare inom näringslivet. 1 812 respondenter från 42 länder har medverkat, och genomförandet ägde rum i slutet av 2022. Här kan du ta del av rapporten: Global Crisis and Resilience Survey 2023.

För mer information
Magnus Lindkvist, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
magnus.lindkvist@pwc.com
070-929 14 72

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar