Allt mer mötesintensivt i börsbolagens styrelser

Report this content

Börsbolagens styrelser arbetar nu allt mer intensivt, i alla fall om man ser till antal möten som bolagens styrelser genomför. Det här visar PwC:s årliga studie om styrelsearbete, som täcker in samtliga bolag listade på stockholmsbörsens tre huvudlistor. Undersökningen visar även att utvecklingen när det gäller jämställdhet har stannat av, och det är till exempel bara med en hårsmån som storbolagen klarar regeringens mål.

– Om vi jämför med förra året så ser vi en ökning av möten på alla listor. Störst är förändringen på Small Cap och allra tydligast inom hälso- och sjukvårdsområdet. I genomsnitt har de mindre bolagen genomfört 15 styrelsemöten, vilket kan jämföras med tolv möten året innan, berättar Anna Gustring Boman, ansvarig för studien på PwC Sverige och fortsätter;
– Även på de andra listorna har mötena blivit fler, även om ökningarna där inte är lika stora. Bland de större bolagen ser vi en ökning av extrainsatta styrelsemöten, vilket kan bero på utmaningar till följd av pandemin och ett ökat fokus på risk- och regelefterlevnad.

Jämställdhetsutvecklingen står och stampar
Large Cap-bolagen klarar regeringens jämställdhetsmål på 40 procent med minsta möjliga marginal, eftersom andelen kvinnor har backat med en procentenhet från fjolårets 41 procent. 

– För bolagen noterade på Small Cap har andelen kvinnor visserligen ökat med två procentenheter, men stannar trots det på blygsamma 32 procent. På Mid Cap är andelen kvinnor fortsatt 35 procent. Vi ser det som mindre troligt att jämställdhetsmålet kommer att nås under kommande år på dessa två listor, menar Anna Gustring Boman.

Yngre styrelsemedlemmar lyser fortfarande med sin frånvaro
Snittåldern för styrelseledamöter är fortsatt 57 år. Jämfört med fjolåret så har genomsnittsåldern sjunkit något för män, men samtidigt har den ökat för kvinnor. Sämst är åldersspridningen på Large Cap, där den yngsta styrelsemedlemmen är 35 år.

– Än så länge är det fåtal bolag med en styrelsemedlem som är åttiotalist, och inte ett enda av bolagen har någon född på 1990-talet i styrelsen. Så frågan nu är vem som blir först ut med en nittiotalist i styrelserummet, avslutar Anna Gustring Boman.

Om studien
Syftet med studien Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt är att ge svar på frågor om styrelsens sammanställning, arvode och arbete gällande Stockholmsbörsens listor Small-, Mid- och Large Cap. Årets studie omfattar år 2020 och totalt ingår 292 bolag i sammanställningen. 

Undersökningen har genomförts via datainsamling och information från bolagens årsredovisningar för 2020 samt från protokollen från årsstämmorna 2021. Det är endast bolag med skattemässig hemvist i Sverige som ingår i studien. I de fall bolaget redovisar arvoden i annan valuta än SEK har detta belopp omräknats till SEK med hänsyn till Europeiska centralbankens valutakurs per 31 december 2020. Här kan du ta del av studien: https://www.pwc.se/sv/styrelse/styrelsearvoden.html

För mer information
Anna Gustring Boman, partner PwC Sverige
anna.gustring.boman@pwc.com
070-929 32 89

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar