• news.cision.com/
  • PwC/
  • Artificiell intelligens kan rädda 11 000 hjärt- och kärlsjuka varje år

Artificiell intelligens kan rädda 11 000 hjärt- och kärlsjuka varje år

Report this content

Tusentals liv kan räddas i Sverige varje år med hjälp av artificiell intelligens. Samtidigt kan den nya tekniken avlasta vården och bidra till enorma effektivitetsökningar. Enligt en ny rapport från PwC finns redan i dag områden där den nya tekniken kan appliceras och bidra till räddade liv och en väsentligt mer effektiv vård. Rapportförfattarna uppskattar att vi med hjälp av artificiell intelligens inom vården skulle förhindra 11 000 dödsfall per år som är relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar enbart. 

Varje år dör cirka 90 000 individer i Sverige. Många dör av naturliga orsaker men många dör även helt i onödan. Ibland kan det röra sig om felbehandling och i andra fall på grund av en ineffektiv vård. Enligt en ny rapport från PwC kan en stor andel av de totala antalet dödsfall i Sverige identifieras, förebyggas och förhindras med hjälp av AI-teknik. Detta långt innan en patient faktiskt insjuknar. En av de riktigt stora fördelarna med AI är nämligen att den kan hjälpa människor att hålla sig friska, eller åtminstone inte behöva söka vård lika ofta. 

Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige och står för cirka 30 000 dödsfall per år. Studier visar att vi med hjälp av artificiell intelligens kan förutse uppemot 70 procent av de individer som löper risken att utveckla någon form av hjärt- och kärlsjukdom inom en 10-årsperiod. Det är betydligt bättre resultat än med nuvarande metoder. Tidigare forskning har även visat att en majoritet (80 procent) går att förebygga med ändrade kost- och levnadsvanor (WHO). Förutom att artificiells intelligens kan sättas in i tidigt skede så kan tekniken också vara med vid behandling av patienter och spela en avgörande roll, menar rapportförfattarna från PwC.

- Enligt våra beräkningar kan vi redan i dag förhindra 11 000 dödsfall per år i Sverige som är relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar. Tekniken finns, den är i stor utsträckning testad och en stor del av patientskaran är redo. Vi har nyligen genomfört en färsk enkät som pekar på att nästan varannan svensk respondent skulle kunna tänka sig att interagera med en vårdrobot i stället för en läkare, säger Jon Arwidson, partner på PwC.

Med hjälp av en ai-algoritm kan man med större precision förutse vilka individer som löper risken att bli sjuka och sätta in rätt behandling. Det kan leda till dramatiska förbättringar vid vården av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.

Varsågod och dröj…i 220 år
I Storbritannien har man sedan januari 2017 utvärderat chat-roboten Babylon. Baserat på resultat från Storbritannien och deras tester har PwC räknat fram att en liknande lösning i Sverige skulle kunna förbättra 1177 Vårdguiden avsevärt. Fler samtal skulle besvaras, fler skulle få vård med väsentligt högre effektivitet som följd.

- Varje månad ringer över 400 000 personer i Sverige till 1177 Vårdguiden. Den sammanlagda kö- och samtalstiden per år motsvarar hela 220 år. Baserat på resultat från tester i Storbritannien med deras chat-robot Babylon kan kö- och konsultationstiderna kortas ner till ett par minuter. En artificiellt intelligent robot han hantera samtliga inkommande samtal till 1177 Vårdguiden motsvarande en tidsåtgång på 15 år. Det är strax under en tiondel av tiden det tar i dag tar att hantera alla samtal manuellt, säger Jon Arwidson. 

Om man lyckas korta ner svarstiderna från dagens 22 minuter till 1,5, som i det brittiska exemplet, står det klart att man kan frigöra massor av tid både för invånare och anställda inom vårdsektorn. Det här innebär enorma besparingar och betydande effektiviseringar. Och då har vi inte ens berört precisionen hos en artificiellt intelligent vårdenhet.

- Många menar att en dator aldrig kan bli bättre än den bästa specialisten. Personligen tror jag det är en tidsfråga innan vi kan konstatera att datorer överträffar människan på inom ett antal olika områden. En dator med ai-teknologi har inte samma begränsningar som en mänsklig hjärna, sorterar inte bort information och färgas heller inte av förkunskaper eller fördomar. Den skulle aldrig somna bakom ratten eller läsa fel på en medicinettikett, säger Jon Arwidson.

48 procent positiva till att ta emot vård av en vårdrobot
Under våren 2017 genomförde PwC en global enkät med över 1 000 svenska respondenter för att ta reda på deras inställning till att få vård av en artificiellt intelligent vårdrobot i stället för en riktig läkare.

- Vi ser en allt större mottaglighet oavsett oavsett ålder och kön. Nästan hälften av respondenterna i vår undersökning svarar att de är villiga att ha kontakt med en AI-enhet eller robot när de söker vård. Till och med vid lite mer avancerade ingrepp, som att sy ihop sår eller fixera brutna ben, finns det överraskande många svaranden som är positiva säger NN.

Det ska betonas att respondenterna främst är villiga att ta emot vård av en vårdrobot när det rör sig om rådgivning eller övervakning. Så fort mer avancerad behandling blir mer aktuell är det många som hellre föredrar att vårdas av en människa och villighet att interagera med en robot sjunker tydligt. 

För mer information vänligen kontakta:
Jon Arwidson, partner och branschansvarig för hälso- och sjukvård, PwC Sverige
Tel: 010 2133102
e-post: jon.arwidson@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC
Tel: 0768-36 98 73 85 
e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Om PwC  
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar: