Bristande förberedelse för internationell skatteförändring

Report this content

En ny lägstanivå för bolagsskatter rycker allt närmare, men bolag med internationell verksamhet är inte förberedda för omställningen. Många bolag har inte vidtagit några åtgärder alls inför förändringen och väldigt få har klart för sig för var bolaget kommer att behöva betala skatt. Det här visar en global undersökning från PwC som även tittat närmare på frågor om skatterisker, transparens och styrelsers engagemang.

Hösten 2021 enades G20-länderna om ett förslag som innebär en gemensam lägstanivå för bolagsskatt. Beslutet innebär införande av en global miniminivå på 15 procents bolagsskatt. Dessutom ska delar av vinsten vid internationell verksamhet beskattas i länder där försäljningen äger rum, istället för enbart i det land där huvudkontor och produktion ligger. Syftet är att stoppa det som ofta beskrivs som en kapplöpning i att beskatta företag så lågt som möjligt.

– Trots att ett genomförande är klubbat så visar vår undersökning att bara 12 procent av de närmare 4 500 undersökta storbolagen har en tydlig bild av var bolaget kommer att behöva betala skatt. Synen varierar stort mellan olika branscher i undersökningen. Lägst andel finns inom skogs- och pappersindustrin samt fastighetsbranschen, där endast fyra respektive sju procent av bolagen har planerat för effekterna, berättar Kajsa Boqvist, ansvarig för skatterådgivning, PwC Sverige och fortsätter;

Resultaten är inte förvånande eftersom de här branscherna ofta har verksamhet, produktion och försäljning i samma land. Men generellt så är det hög tid för svenska företag att på allvar planera för hur de kommer att påverkas av skatteförändringen. Vår bedömning är att koncernens skattestrategi definitivt behöver prioriteras under kommande år. 

Transparens och varumärkesrisker
Undersökningen har även tittat närmare på transparens och hur tydliga bolagen är när det gäller kommunikation och offentliggörande av skatter. Endast 40 procent håller med om påståendet att de är tydliga med att kommunicera alla skatter de betalar.

– Tydlighet är en allt viktigare fråga i ett övergripande ESG-perspektiv. Bolag som vill agera långsiktigt hållbart måste vara tydliga med på vilket sätt deras verksamhet bidrar till samhället. Det gäller även i allra högsta grad för skattefrågorna, menar Kajsa Boqvist

Transparensen har även en tydlig koppling till varumärket. Här visar resultaten att så få som 27 procent menar här att de har ökat sitt fokus på samband mellan varumärkesrisk och den skatt som bolaget betalar.

Styrelsers engagemang
När det gäller delaktighet och engagemang så uppger 54 procent att deras styrelse regelbundet ser över skattestrategin.

– Företagets skattehantering kräver ett helhetsperspektiv eftersom skatt påverkar både riskerna, hållbarhetsarbetet och varumärkesfrågorna. Arbetet måste även uppdateras i takt med utvecklingen i omvärlden. Därför är det oroande att endast hälften av storbolagens styrelser engagerar sig i den egna skattestrategin, avslutar Kajsa Boqvist

Om undersökningen
I CEO Survey Tax 2022 har 4 446 företagsledare från 89 länder intervjuats om skattefrågor. Undersökningen genomfördes under oktober och november 2021.

För mer information
Kajsa Boqvist, ansvarig för skatterådgivning, PwC Sverige
kajsa.boqvist@pwc.com
070-929 38 24

Martin Askman, t f presschef, PwC Sverige
martin.x.askman@pwc.com 
073-358 31 43

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar