• news.cision.com/
  • PwC/
  • Dämpad förväntan på tillväxt bland svenska familjeföretag - men många prioriterar hållbarhet

Dämpad förväntan på tillväxt bland svenska familjeföretag - men många prioriterar hållbarhet

Report this content

Färre svenska familjeföretag har haft en försäljningstillväxt det senaste året, och de är också mer pessimistiska inför framtiden. Samtidigt är de bra på att anpassa företaget efter nya förutsättningar och har ett stort engagemang inom hållbarhet. Det visar en global undersökning från PwC där drygt 2 000 familjeföretag har medverkat.

Det är utmanande tider för familjeföretag i Sverige, deras försäljningstillväxten har tappat fart, medan det globala genomsnittet har gått upp rejält sedan 2021.
– En del av förklaringen är att många länder, till skillnad mot Sverige, var nedstängda under pandemin. Så den globala utvecklingen kan snarare ses som en återhämtning. Samtidigt visar färre svenska företag på förlustsiffror både i år och sett över tid, vilket är positivt, säger My Lidén, revisor och rådgivare till familjeföretag hos PwC Sverige.

Stor förmåga till omställning men dämpade tillväxtambitioner
Åtta av tio svenska familjeföretag svarar att de har en väldigt hög förmåga att ställa om och anpassa företaget till nya marknadsförutsättningar. Samtidigt uppger 70 procent att de har som mål att växa de närmaste två åren, en nedgång från 84 procent sedan 2021. Istället har andelen som ska fokusera på kärnverksamheten ökat kraftigt, från nio till 27 procent. Dock är det ännu endast tre procent som ser behov av att skära ner för att företaget ska överleva.
– Utmaningen är att kunna balansera dagens situation mot att agera på det som finns runt hörnet. Framtidens vinnare är de som kan agera på förändringar, tänka bredare och satsa på innovation, säger My Lidén. 

Svenska familjeföretag i framkant med hållbarhetsarbetet
Sex av tio familjeföretag i Sverige har satt miljömål, vilket är dubbelt så många som det globala genomsnittet. Drygt hälften har dessutom utsett en ESG-ansvarig, och fyra av tio har även en ansvarig för mångfald och inkludering. Nästan sju av tio uppger att det är viktigt för dem att bidra med lösningar på samhällsutmaningar och klimatförändringar.  
– Vi märker att allt fler familjeföretagare vill ha stöd i sitt arbete med hållbarhet och mångfald. Inte bara för att de själva anser att det är viktigt, utan även för att deras medarbetare och kunder förväntar sig att detta prioriteras, säger Andreas Stranne, skatterådgivare till familjeföretag hos PwC Sverige.

Om undersökningen Family Business Survey
Den tas fram vartannat år och årets är den elfte i ordningen. I årets undersökning intervjuades 2 043 ägare och ledare i familjeföretag från 82 länder, varav 60 från Sverige. Syftet med undersökningen är att få deras syn på aktuella frågor som påverkar företagens verksamhet. Intervjuerna genomfördes oktober 2022 - januari 2023.

Den globala rapporten kan du redan nu läsa på pwc.se/familjeforetag och från den 30 mars kan du även ta del av rapporten om de svenska familjeföretagen.

Definition av familjeföretag
I den här undersökningen har den allmänt vedertagna definitionen använts att familjeföretag antingen är börsnoterade och 30 procent eller mer av aktierna innehas av ägarfamiljen eller ett ej börsnoterat/privat företag där ägarfamiljen kontrollerar mer än 50 procent av företagets röstberättigade aktier.

För mer information
My Lidén, revisor och rådgivare, PwC Sverige
my.liden@pwc.com
070-929 28 92

Andreas Stranne, skatterådgivare, PwC Sverige
andreas.stranne@pwc.com
070-929 14 47

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar