Domen från svenska storbolag: Sverige kan inte försvara sig mot cyberattacker

Trots att cyberhoten blir allt mer uppmärksammade så görs det inte tillräckligt för att öka säkerheten. Det menar chefer i 100 av Sveriges största bolag, som för andra året i rad har intervjuats av PwC. Samtidigt som hälften av bolagen har varit utsatta för cyberattacker under 2018, så uppger hela 83 procent att de inte tycker att Sverige är tillräckligt bra rustat för att klara av cyberhoten.
 

– Undersökningen visar att våra beslutsfattare måste gå från ord till handling och bli mer tydliga och konkreta när det gäller lösningar. Annars riskerar vi att stora värden går förlorade och i värsta fall hotas även viktig samhällsstruktur, menar Jakob Bundgaard ansvarig Cyber Security, PwC Sverige.

Anser du att det svenska samhället är tillräckligt rustat för att klara av de ökade cyberhoten? Svar i procent  
Nej 83
Ja 10
Vet inte 7

Källa: PwC:s undersökning Cyberhoten mot Sverige 2019

Närmare hälften av bolagen (49 procent) i undersökningen har varit utsatta för en cyberattack under 2018 och utvecklingen framåt väntas bli än dystrare. Resultaten visar nämligen att 65 procent av bolagen räknar med att 2019 blir ett år med fler cyberattacker mot den egna organisationen än 2018.

– Vi ser också tydligt att säkerheten inte hänger med teknikutvecklingen. Så många som 81 procent anser att ny teknik som till exempel robotik och automatisering ökar riskerna för cyberattacker, säger Jakob Bundgaard.

Vilka lösningar måste då till för att stärka cybersäkerheten i Sverige framöver? Enligt undersökningen så handlar det till exempel om ett ökat samarbete mellan det offentliga och privata näringslivet.

– Fler bolag måste även se på cybersäkerhet som en verksamhetskritisk aspekt och inte en isolerad IT-fråga. De här diskussionerna behöver vara en stående punkt på agendan i både ledningsgrupper och styrelser med tydliga kravställningar och löpande uppföljningar, säger Jakob Bundgaard och fortsätter;
Sedan finns det även ett stort tryck på att politikerna ska agera. Så många som 76 procent anser inte att svenska politiker tar cybersäkerhet som samhällsutmaning på tillräckligt stort allvar i dagsläget.

Ett exempel där bolagen vill se mer handlingskraft från politikerna är när det gäller utbildningsinsatser. 95 procent tycker att cybersäkerhet bör involveras redan i grund- och gymnasieskolan som en del i lärandet om digitalisering. 77 procent anser att det behövs fler specifika utbildningar med inriktning cybersäkerhet på universitet och högskolor.

Om undersökningen
Cyberhoten mot Sverige 2019 är en undersökning där 100 större bolag baserade i Sverige har medverkat. Undersökningen har genomförts via telefonintervjuer med it-chefer (CIO:s) och it-säkerhetschefer (CISO:s) under februari 2019. Här kan du läsa mer om undersökningen: https://www.pwc.se/cyber.  

För mer information
Jakob Bundgaard ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
jakob.bundgaard@pwc.com
070-929 13 23

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 34 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.
 
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar