E-sport förutspås omsätta 1,6 miljarder dollar 2022

En färsk undersökning från revisions- och rådgivningsföretaget PwC visar att e-sportens tillväxt bara har börjat. I rapporten Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022, som är baserad på 19 års data från 53 länder, förutspås e-sporten växa med över 150 % globalt fram till år 2022, för att då omsätta hela 1,6 miljarder USD. Det innebär en årlig global tillväxt på drygt 20 %.

– E-sporten tar allt större plats i medievärlden och har en enorm fördel jämfört med många andra typer av mediekonsumtion. I en tid av snabbt föränderliga trender och konsumtionsmönster lyckas e-sporten behålla unga människors fokus, en målgrupp som annars i hög grad väljer bort traditionell underhållning, kommenterar Nicklas Kullberg, ansvarig för media & underhållning på PwC Sverige.

Enligt PwC:s rapport uppgick den totala omsättningen kring e-sport inklusive sponsring, mediarättigheter, reklam, biljetter etc till 620 miljoner USD under 2017. Det är en ökning med nästan 44 % från 2016. År 2022 förväntas branschen omsätta 1,6 miljarder USD, vilket ger en årlig ökning på 20,6 %.

I Sverige har försäljningen av fysiska spel fallit kraftigt. Men tappet vägs upp väl av både digital försäljning av spel och mikrotransaktioner. PC-marknaden har banat vägen för den digitala försäljningen, och den utvecklingen följs nu tätt av konsolmarknaden som lyfts av en rad nya konsoler.

E-sport och traditionell sport växer också tätare samman. E-sport bereds allt mer plats på sportsidorna i tidningar, flera klassiska idrottsklubbar startar e-sportlag och program om e-sport blir allt vanligare i tv-tablåerna. Ett annat intressant exempel är att e-sportplattformen Esportal köpte gaming centret Inferno Online.

– Sverige har länge haft en stark ställning inom både spelutveckling och e-sport. Med global årlig tillväxt på över 20% finns fantastiska förutsättningar för branschen att växa och bli ännu viktigare för Sverige framöver, berättar  Nicklas Kullberg.

PwC:s "Global Entertainment and Media Outlook" är en heltäckande källa till globala analyser av konsument- och reklamutgifter. Media Outlook  innehåller information om 15 marknadssegment - allt från böcker och tidningar till e-sport och virtual reality - i 53 länder. Med utgångspunkt från historien och hur läget är nu ges också en blick fem år framåt, till 2022. Rapporten ger inblick i vilka trender som håller på att forma underhållnings- och mediebranschen både idag och framöver.

För mer information kontakta:

Jonas Köpniwsky, presskontakt PwC
Tel: 0708-82 84 40, e-post: se_press@pwc.com

Fakta om PwC:

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 000 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Prenumerera

Media

Media