Få svenska företag målsätter det egna hållbarhetsarbetet

Report this content

Även om många företag nu fokuserar på hållbarhet, så är det bara 28 procent som sätter mål för sitt hållbarhetsarbete. Bland mindre företag är siffran så låg som 24 procent. När det gäller enskilda delar av hållbarhetsarbetet så läggs störst fokus på resor och transporter. Det här framgår av en ny undersökning bland mindre och medelstora svenska företag, som har tagits fram av PwC med stöd av Kantar/Sifo.

– Flera nya rapporteringskrav kommer att påverka även mindre företag, till exempel i egenskap av underleverantörer. De här företagen riskerar att bli bortvalda om de inte kan redovisa hur de arbetar med hållbarhet, och att sätta mål är därför en viktig grund, säger Johanna Milne, som är hållbarhetsspecialist på PwC Sverige och fortsätter;
– Men det krävs målsättning utifrån relevant data, och sedan gäller det också att mäta utfallet utifrån säkerställd ESG-data. Det här kan vara väldigt komplicerat för ett mindre företag. 

Tydlig koppling mellan hållbarhet och lönsamhet
Undersökningen visar även att betydligt fler företag med hållbarhetsmål tror att deras lönsamhet och tillväxt ska förbättras under de kommande tolv månaderna, jämfört med de företag som saknar mål.
– Det här ger en indikation på samband mellan lönsamhet och hållbarhet i företag. Vi vet också att många så kallade gröna index tar in företag med klimatmål, eftersom de anses vara mer redo för omställning. Det ger i sin tur fördelar som till exempel bättre förutsättningar för kapitalanskaffning, menar Johanna Milne.

Förbättrad lönsamhet Förbättrad tillväxt
Har mål för hållbarhet Har inte mål för hållbarhet Har mål för hållbarhet Har inte mål för hållbarhet
31% 17% 38% 19%

Källa: PwC:s undersökning Svenska företag och hållbarhet 2023

Resor och transporter i fokus för företagens hållbarhetsarbete
Ungefär en fjärdedel av företagen uppger att de har fokuserat hållbarhetsarbetet på miljövänliga transporter och att minska tjänsteresorna under de senaste tre åren. Betydligt färre har satsat på kompetensutveckling eller gjort en översyn av leverantörskedjan utifrån hållbarhet. Sett till storlek har 18 procent av de medelstora företagen satsat på att kompetensutveckla medarbetare inom hållbarhet, jämfört med bara 5 procent bland de mindre.

– De här resultaten är oroande. Kompetensutveckling är viktigt och inte minst för att det kan förändra företagets syn på hållbarhet i grunden. Om många medarbetare kan grunderna inom hållbarhet, så blir resultatet de facto att det skapas fler hållbara lösningar, säger Johanna Milne.

Skillnaderna väntas öka när det gäller hållbarhetsarbete
Undersökningen visar även att företag som redan har mål för hållbarhet är mer benägna att fortsätta arbetet. Nästan hälften av de här företagen uppger att de kommer arbeta mer med hållbarhet under de kommande tre åren, medan endast 21 procent av de som inte har mål ger samma svar. Det finns även en skillnad mellan företag sett till storlek. Bland de minsta företagen med färre än tio anställda tänker sig endast 25 procent arbeta mer med hållbarhet, jämfört med 39 procent av de större företagen. 
– Småföretagarna spelar en viktig roll i bygget av ett hållbart samhälle, och tipset är att börja i liten skala. Det går inte att göra allt samtidigt och förändring tar tid och resurser i anspråk. Viktigast är att börja någonstans, och att identifiera de största riskerna och möjligheterna är en bra start. Därefter går det att utveckla företaget med ett bredare hållbarhetsfokus, avslutar Johanna Milne.

Om undersökningen
Svenska företag och hållbarhet 2023 är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under februari 2023 och där 1 050 företagare har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambition att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.

För mer information
Johanna Milne, hållbarhetsspecialist, PwC Sverige
johanna.milne@pwc.com
070-204 81 43

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar