• news.cision.com/
  • PwC/
  • Företagen slarvar med att utbilda sommarvikarier i cybersäkerhet

Företagen slarvar med att utbilda sommarvikarier i cybersäkerhet

Report this content

Sommarledigheten närmar sig på många arbetsplatser och med den antalet vikarier. Nu visar ny statistik från PwC att många företag missar att utbilda sommarvikarier i grundläggande cybersäkerhet, vilket ökar säkerhetsriskerna under sommaren inom många verksamheter.

– Just sommaren är den tidpunkt på året som cyberhoten är som störst och därför är det här oroande signaler som nu kommer från 100 större svenska bolag, där färre än hälften säger att de utbildar sommarvikarierna i grundläggande cybersäkerhet, säger Sam Graflund Wallentin, specialist cybersäkerhet vid PwC. 

Sommaren en kritisk period
 Enligt en tidigare undersökning från PwC så är det just sommaren som står för de största riskerna för cyberattacker. Ungefär hälften av bolagen nämnde sommarperioden som den mest utsatta delen av året. 

– Det är mycket som ska slutföras inför stundande semestrar och tyvärr händer det allt för ofta att cybersäkerheten hamnar i skymundan. Det finns därför stor anledning att se över sina rutiner både när det gäller tekniska system och medarbetares kompetens inom cybersäkerhet, menar Sam Graflund Wallentin och fortsätter;

– Utbildning i cybersäkerhet nedprioriteras tyvärr inte bara inför sommar och semestrar. I många organisationer ges för få återkommande utbildningar för alla medarbetare. Det behövs även mer specialinriktade utbildningar för till exempel inköpsavdelningar, så att de kan hantera risker kopplade till upphandlingar och outsourcing.  

Ökade krav på utbildningar i cybersäkerhet
I ett samhällsperspektiv så vill Sam Graflund Wallentin även se mer av utbildningsinsatser redan i grundskolan. Företagen håller med, för enligt en aktuell undersökning från PwC, så menar hela 96 procent av de medverkande bolagen att cybersäkerhet bör finnas på schemat redan i grundskolan. 

– För att vi ska kunna skapa ett digitalt hållbart samhälle på längre sikt, är det även nödvändigt med fler utbildningar i cybersäkerhet på universitet och högskolor, avslutar Sam Graflund Wallentin.
 

För mer information
Sam Graflund Wallentin, specialist cybersäkerhet, PwC Sverige
sam.graflund.wallentin@pwc.com, 072-733 16 64

PwC Cyber Security & Privacy bidrar till att bygga ett digitalt och säkert samhälle genom att hjälpa våra kunder att balansera digitala risker och möjligheter. Inom det globala nätverket arbetar runt 5 000 säkerhetsexpereter med att lösa utmaningar kring cybersäkerhet. I Sverige har vi drygt 100 specialister inom cybesäkethet som stödjer näringsliv och offentliga verksamheter med granskning, rådgivning och införande inom cybersäkerhet, robusthet och riskhantering.

 

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar