Företagstransaktioner på högvarv under pandemin

Report this content

Trots den pågående coronapandemin så var marknaden för företagstransaktioner glödhet under de två sista kvartalen 2020. Värdet på de transaktioner som genomfördes var till och med väsentligt högre än motsvarande period 2019. Det visar PwC:s internationella sammanställning Global M&A Industry Trends. 

– Det samlade värdet av företagstransaktioner ökade med 23 procent under kvartal tre och fyra 2020 i förhållande till samma period 2019. Att transaktionerna tog rejäl fart efter en dyster vår var väntat, men ökningen i förhållande till motsvarande period 2019 var inte lika given, berättar Johan Rosenberg som är ansvarig för M&A på PwC och fortsätter;
– En viktig del av den här utvecklingen var ett antal mycket stora transaktioner på mer än 5 miljarder dollar. De här större affärerna mer än fördubblades under andra halvåret 2020 - från 27 till 56 genomförda transaktioner.

Intensiv jakt på teknikbolag
– Ökad digitalisering och transformering av verksamheter på grund av pandemin gav en rejäl grogrund för M&A-aktiviteter. Lägg därtill makroekonomiska förutsättningar som låga räntor och tillgång till kapital bland både företag och Private Equity-aktörer. Konsekvensen har blivit en kapplöpning när det gäller transaktioner kopplade till teknikbolag, menar Johan Rosenberg.

Störst förvärvsaktivitet ägde därför rum inom teknik- och telekombranscherna under Q3 och Q4 2020. När det gäller tekniksektorn så ökade affärsvolymerna med 34 procent i jämförelse med samma period 2019 och inom telekom steg antalet transaktioner med 14 procent.

SPAC-trenden växer sig starkare under 2021
Under årets sista sex månader ökade intresset för så kallade SPAC-bolag (Special Acquisition Company). Det här är bolag som inte har någon egen verksamhet utan tar in kapital via en IPO med målet att hitta förvärv inom en viss tidsperiod. SPAC-bolag samlade in runt 70 miljarder dollar i kapital under 2020 och stod för mer än hälften av alla amerikanska börsintroduktioner. 
– Drivkraften har varit den positiva börsutvecklingen och vi tror att SPAC-aktiviteter fortsätter växa under 2021, särskilt kopplade till infrastruktur för elfordon, lagring av energi och sjukvårdsteknik, avslutar Johan Rosenberg.

Om rapporten
PwC:s Global M&A Industry Trends är en återkommande analys av internationella företagsförvärv och som omfattar följande branscher - konsument, teknik, media, telekommunikation, hälsa, energi, gruvnäring, samt tillverknings- och fordonsindustri.
Här kan du ta del av rapporten i sin helhet:
Global M&A Industry Trends

För mer information
Johan Rosenberg, ansvarig M&A, PwC Sverige
johan.rosenberg@pwc.com
0709-29 35 52

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar