Försäkringsbranschen mest bekymrad över cyberbrott

Många bolag inom försäkringsbranschen oroas över att de kan bli utsatta för cyberbrott. Nio av tio bolag tror till och med att cyberbrotten hotar tillväxten i den egna verksamheten. Det visar branschresultaten från PwC:s globala undersökning CEO Survey.

– Försäkringsbranschen hamnar högst upp på oroslistan bland 19 undersökta branscher i vår undersökning. Det här är bolag som är verksamma i en bransch med stora finansiella värden, vilket naturligtvis ökar utsattheten för cyberbrott, kommenterar Jakob Bundgaard som är ansvarig för Cyber Security inom PwC Sverige.

Undersökningen visar att 93 procent av de medverkande inom försäkringsbranschen oroas över att cyberbrotten kan hota tillväxten i den egna verksamheten. På andra plats hamnar bank- och finansbranschen där motsvarande siffra är 89 procent. Därefter följer kommunikation med 85 procent som ser cyberbrott som ett tillväxthot.

De tio branscher där cyberhot skapar störst oro

Bransch          Andel oroade (procent)
1. Försäkring 93
2. Bank och finans 89
3. Kommunikation 85
4. Teknologi 83
Underhållning och media 83
6.Energi 82
Statlig och offentlig sektor 82
Transport och logistik 82
9. Anläggning och konstruktion 76
Hälso- och sjukvård 76

Källa: PwC:s CEO Survey - försäkringsbranschen

– Gemensamt för alla branscher är vikten av att lyfta cybersäkerhetsfrågorna till ledningsgrupper och styrelser. Viktigt är även att bredda kompetensen i organisationen och skapa förberedelse för kommande förändringar inom lagstiftningen, avslutar Jakob Bundgaard.  

Om undersökningen
Statistiken om synen på cyberhotet inom bank- och finansbranschen kommer från CEO Survey 2018 som är en global årlig undersökning. 1 293 vd:ar från 85 länder har medverkat varav 100 respondenter från försäkringsbranschen. Här kan du läsa mer om undersökningen: https://www.pwc.se/ceosurvey.

För mer information:
Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
Telefon: 0
709-29 13 23
E-post:
jakob.bundgaard@pwc.com

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar