Fortsatt högtryck för företagsförvärv under 2022

Report this content

2021 blev ett rekordår när det gäller företagstransaktioner med en ökning både av genomförda affärer och volymer. Utvecklingen väntas fortsätta under 2022 och drivs bland annat av Private Equity-bolag och en fortsatt stark tekniktrend. Det här visar PwC:s rapport M&A Industry Trends 2022, som analyserar företagsaffärer inom totalt 24 branscher med fokus på fjolåret och 2022.

2021 blev ett år med nya toppnoteringar för M&A-aktiviteter, både sett till antal och volymer. Totalt genomfördes cirka 62 000 företagsaffärer, vilket motsvarade en ökning på 24 procent i förhållande till 2020. Det totala värdet av dessa transaktioner var 5 100 miljarder dollar, vilket i sin tur är en ökning med 57 procent mot 2020 och cirka 20 procent över den tidigare högstanoteringen från 2007.

– Efter ett exceptionellt 2021 så pekar mycket på fortsatt högtryck även i år. Många transaktioner ligger i fas för genomförande och vi ser en fortsatt mycket stark efterfrågan på välskötta bolag. Detta drivs bland annat av en ökande tillgång på kapital från finansiella investerare i kombination med att många industriella köpare söker tillväxt genom förvärv, menar Jonas Ericson, som är arbetar med företagstransaktioner inom PwC Sverige och fortsätter;
– Transaktionsintensiteten är hög i många branscher, men några som utmärker sig speciellt är tech- och mjukvarubolagen med SAAS-affärsmodeller, och som har skalbara affärsmodeller som snabbt kan realiseras av köpare.

Allt fler affärer för Private Equity
Private Equity-bolagen tog allt större plats bland de affärer som genomfördes globalt under 2021. Närmare 40 procent av M&A-aktiviteterna involverade Private Equity-fonder, vilket kan jämföras med snittet under de fem senaste åren på 25 procent. Dessutom stod de här bolagen för 45 procent av det totala affärsvärdet under 2021 - en tydlig ökning i förhållande till femårssnittet 30 procent.

– Private equity-bolagen avslutade förra året med välfyllda fonder redo för nya affärer och som ökat med 14 procent sedan förra årsskiftet upp till 2 300 miljarder dollar. Det här ger självklart goda förutsättningar för fortsatt M&A-aktivitet och samtidigt så ökar trycket på att skapa värden i en situation med stigande räntor, högre multiplar och ökade förväntningar på hållbarhet i olika former, anser Jonas Ericson. 

Utvecklingen av SPAC fortsätter och spetsar till konkurrensen globalt
Den så kallade SPAC-trenden har varit tydlig globalt under de senaste åren och inte minst i USA. Enligt rapporten så kommer SPAC-initiativen att ta fart igen under 2022 efter den svacka som inträffade i slutet av 2021. Konsekvenserna väntas också bli tydliga med närmare 500 SPAC-bolag som ännu inte har tillkännagivit ett köp och med den korta tidsram som ofta finns för att slutföra en affär. Det här kommer att resultera i en tilltagande konkurrens om förvärv mellan SPAC:s, PE-bolag och andra aktörer under både 2022 och 2023.

– Ur ett globalt perspektiv så leder det här till att redan höga multiplar för eftertraktade tillgångar trissas upp ytterligare, vilket i sin tur gör det viktigare än någonsin att ha en gedigen plan för värdeskapande på plats vid förvärv. Att arbeta långsiktigt med de här delarna även efter att affären genomförts, tror vi kommer att bli en nyckelkomponent för att bygga framgång framöver, avslutar Jonas Ericson.

Om rapporten
PwC:s rapport Global M&A Industry Trends innehåller en global analys av företagsaffärer inom totalt 24 branscher. Här kan du ladda ner rapporten: Global M&A Industry Trends: 2022 Outlook

För mer information
Jonas Ericson, partner företagstransaktioner, PwC Sverige
jonas.ericson@pwc.com
070-929 10 16

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar