Globaliseringen ritar om kartan för transportfordon

Stora förändringar väntas när det gäller marknaden för transportfordon. Det visar en ny undersökning från Strategy& som fokuserat på marknadens utveckling fram till 2020. Bland annat är det lastbilstillverkare i länder som Kina och Indien som står bäst rustade för framtiden. Samtidigt som andra marknader som till exempel Turkiet och Indonesien ses som kommande expansionsländer.

– Från tuffa år kring 2008-2010 går lastbilsmarknaden mot en ljusare framtid. Fram till 2020 väntar vi en årlig genomsnittlig tillväxt på 3,7 procent, säger Fredrik Vernersson vid Strategy & som har tagit fram rapporten Truck industry 2020 – How to move in moving markets.

Resultaten visar också att den kinesiska marknaden inte längre har lika självklar högsta prioritet för de globala lastbilstillverkarna. Istället handlar det om att hitta nya expansionsområden. Bland de så kallade BRIC-länderna väntas Indien erbjuda de bästa möjligheterna för tillväxt, men rapporten lyfter även fram nästa våg av tillväxtländer där Turkiet och Indonesien är framträdande. Kinesiska och indiska lastbilstillverkare står betydligt bättre rustade när det gäller produkter för att ta sig in på dessa växande marknader, i förhållande till tillverkare från västerländska ekonomier, som å andra sidan har en fördelen av erfarenheten att arbeta med globala leverantörsstrukturer och global distributionsnätverk.

– Miljöperspektivet är självklart centralt framåt. Reduktion av utsläpp, minskade bränslekostnader och omstrukturering till det vi i branschen kallar "connected truck" och kommer att spela en viktig roll fram till 2020. Inom de traditionella marknaderna läggs nu stort fokus på miljöaspekterna, design och säkerhet. Däremot visar vår rapport att prisfaktorn är viktigare i de nya tillväxtekonomierna, avslutar Fredrik Vernersson.

För ytterligare information om rapporten Truck industry 2020, kontakta:
Fredrik Vernersson, Senior Executive Advisor, Strategty&
Tel: 070-896 95 84, e-post: fredrik.vernersson@strategyand.pwc.com

Martin Askman, kommunikationschef, PwC Sverige
Tel: 070-929 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com 

Fakta om Strategy&:
Strategy& (före detta Booz & Company) är en global grupp praktiska strateger som arbetar för att hjälpa dig tillgodogöra dig väsentliga fördelar. Vi gör detta genom att arbeta tillsammans med dig för att lösa problem och hjälpa dig att tillvarata möjligheter. Till uppgiften tar vi med oss 100 års erfarenhet inom strategisk rådgivning. Strategy& är en del av PwC sedan april 2014.

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar