Gruvföretag med hållbarhetsfokus ger bättre avkastning

Report this content

PwC:s årliga undersökning bland världens största gruvbolag visar att de bolag som rankas högt inom hållbarhet även ger bättre avkastning på börsen. Resultaten visar även på stor optimism inför det kommande året, samt att utvecklingen av ny grön teknik innebär en mångdubblad utvinning av vissa mineraler fram till år 2040.

– Gruvbolag som har satt hållbarhet högt på agendan överträffade marknadens genomsnitt under pandemin. De här bolagen har levererat 34 procents aktieavkastning under de senaste tre åren, vilket är tio procentenheter bättre än genomsnittsindex, berättar Martin Johansson, som är specialist inom stålindustri och gruvnäring, PwC Sverige. 

Optimism och allt intensivare jakt på gröna mineraler
Undersökningen bland världens 40 största gruvbolag, som nu genomförts för artonde året, visar även att nettointäkterna inom branschen ökade med 15 procent. Samtidigt steg det samlade börsvärdet med närmare två tredjedelar till 1 460 miljarder USD.

– Optimism är tydlig inom branschen för det kommande året, med prognoser som tyder på att bolagen kommer att rapportera rekordhöga intäkter. Vi ser även att efterfrågan på mineraler som behövs för ny grön teknik kommer att sexfaldigas under de närmaste tjugo åren, berättar Martin Johansson.

Skattefrågorna kräver ökat fokus
Trots att transparens inom skatteområdet ger möjlighet att visa engagemang för ESG-frågor, så var det bara 30 procent av de undersökta bolagen som kunde visa på transparens när det gäller skatterapportering. Rapporten visar även att 39 procent av företagsledarna inom branschen är mycket oroade över osäkerhetsfaktorer inom skatteområdet, vilket kan jämföras med 18 procent för ett år sedan.

– Det här är en långsiktig riskfaktor för bolag inom området. Gruvbolagen behöver generellt blir bättre på att väva in transparens inom skatteområdet som en integrerad del av ESG-strategin. Då blir det enklare att vara mer transparenta om skatter och visa på de fördelar för samhället som gruvnäringen faktiskt bidrar till, menar Eva Carlsvi, branschansvarig stålindustri och gruvnäring, PwC Sverige.

Om rapporten
PwC:s Global Mine Survey 2021 är den artonde i ordningen och täcker in världens 40 största bolag inom gruvnäringen. Rapporten baseras på aktuell information, i första hand årsredovisningar samt finansiell rapportering som är tillgänglig för aktieägare. Här kan du ta del av rapporten: www.pwc.com/mine.
 

För mer information
Eva Carlsvi, branschansvarig stålindustri och gruvnäring, PwC Sverige
eva.carlsvi@pwc.com
070-929 27 45

Martin Johansson, specialist inom stålindustri och gruvnäring, PwC Sverige
martin.johansson@pwc.com
070-929 36 72

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 900 medarbetare runt om i hela landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 35 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 284 000 medarbetare i 155 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar