• news.cision.com/
  • PwC/
  • Klimatpolitiken viktig när svenskarna lägger sina röster - men få är redo att minska resorna för att skona klimatet

Klimatpolitiken viktig när svenskarna lägger sina röster - men få är redo att minska resorna för att skona klimatet

Report this content

Endast åtta procent av svenskarna lägger ingen vikt vid klimatfrågorna i det stundande riksdagsvalet. Det här visar en ny undersökning om svenskarnas syn på klimatet och valet som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo. Resultaten visar också att äldre personer tar ett större eget klimatansvar, och att bara en dryg tredjedel tänker ändra sina resvanor för att bidra till ett bättre klimat.

– Det är tydligt att klimatet spelar en viktig roll när svenskarna går till vallokalerna på söndag. Allra mest märks det bland kvinnor, där 64 procent lägger stor vikt vid frågan, berättar David Ringmar, ansvarig för hållbarhetsområdet på PwC Sverige och fortsätter;
– Geografiskt så är klimatintresset störst i storstäder som Stockholm och Malmö med 62 respektive 63 procent som menar att klimatpolitiken är viktig när de ska rösta i det kommande riksdagsvalet. Lägst är intresset i mellersta och norra delarna av Norrland, där det till och med är fler som ser klimatfrågorna som oviktiga än viktiga. 

Undersökningen visar också att 59 procent av svenskarna anser att de själva har ett stort eget ansvar när det gäller att försöka minska klimatförändringarna och bara 13 procent att de har ett litet eller obefintligt ansvar. Även här sticker kvinnorna ut med 68 procent som ser ett stort eget ansvar. 

– Synen på det egna ansvaret tycks även öka med åldern. I den yngre kategorin, 18-34 år, menar 50 procent att de har ett stort eget ansvar för att minska klimatförändringarna. Andelen ökar sedan successivt till 59 procent i åldrarna 35-55 år och därefter till hela 67 procent i gruppen 56-79 år, säger David Ringmar. 

Undersökningen har även tittat närmare på beteendeförändringen när det gäller egna resor. Här visar resultaten att det bara är 37 procent som tänker minska sin egen klimatpåverkan genom att göra färre resor under de kommande 12 månaderna. Bland män är andelen så låg som 32 procent. 

Noterbart är även att viljan att förändra resandet är större bland personer med lägre inkomster än bland dem som tjänar mer. Geografiskt så märks samma tendens när det gäller minskat resande som för klimatfrågornas betydelse i riksdagsvalet. Allra minst benägna är personer i nordligaste Norrland, där bara var fjärde intervjuperson kan tänka sig dra ner på resorna under det närmaste året. 

– Stater, näringsliv och enskilda individer behöver dra åt samma håll för att lösa klimatkrisen. Viljan att vidta åtgärder är stor, men vi behöver uppenbarligen ännu tydligare vägledning till hur vi kan bidra. Det handlar om allt ifrån gemensamma globala hållbarhetsstandarder för näringslivet, till konkreta råd för privatpersoner, avslutar David Ringmar.

Om undersökningen
Svenska folket om klimatfrågorna och valet är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under augusti och september 2022 och där 1 054 personer i åldrarna 18-79 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället. 

För mer information
David Ringmar, ansvarig för hållbarhetsområdet, PwC Sverige
david.ringmar@pwc.com
070-206 31 69

Om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 327 000 medarbetare i 155 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media