Kraftig inbromsning för svenska verkstadsföretag

Finansturbulens och lågkonjunktur gör att de svenska verkstadsföretagen ser allt mer pessimistiskt på den närmaste framtiden. Sjunkande vinstutveckling, minskat kapacitetsutnyttjande och färre anställda är några av huvuddragen i Verkstadsbarometern där Öhrlings PricewaterhouseCoopers har pejlat stämningen bland 45 av landets största verkstadsföretag.

Det är en dyster bild av det närmaste året som målas upp av de svenska verkstadsbolagen. Hela 9 av 10 (89 %) företag ser pessimistiskt på läget för den svenska ekonomin under de kommande 12 månaderna. Så många som 6 av 10 (58 %) ser en vikande vinstutveckling inom branschen och nästan hälften (47 %) planerar att minska antalet heltidsanställda.

– Företagen spår minskade intäkter. Även exporten påverkas negativt. Det råder heller inget tvivel om att förändringens vindar blåser snabbt inom branschen. Vartannat företag (49 %) anser att deras kapacitetsutnyttjande är lägre nu än för bara tre månader sedan, kommenterar Olof Enerbäck, branschansvarig för verkstad inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Bristande efterfrågan är det överlägset största hotet mot tillväxt i företagen och som anges av 80 % av de svarande. Men även en ökad konkurrens från utländska aktörer ses som ett stort orosmoln (40 %). Därefter följer valutakursförändringar (29 %).

Men Verkstadsbarometern visar även på några ljusglimtar i mörkret. Trots dystrare tider lever expansionstankarna kvar inom många företag. Undersökningen visar att 36 % av företagen planerar större investeringar under det kommande året och drygt vart fjärde företag (27 %) satsar på etablering utomlands.

– Vi kan även se att orostider innebär ökat fokus på strategiska allianser, vilket 36 % av företagen riktar in sig på under det kommande året. Många företag lägger även fokus på forskning och utveckling samt produkt- och tjänsteutveckling. Vilket borgar för att företagen kan lyckas behålla ett långsiktigt perspektiv trots en vikande konjunktur, menar Olof Enerbäck.

Läs mer om Verkstadsbarometern på www.pwc.com/se/verkstad.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar