• news.cision.com/
  • PwC/
  • Många ekonomiavdelningar missar fortfarande fördelarna med digitalisering och tekniklösningar

Många ekonomiavdelningar missar fortfarande fördelarna med digitalisering och tekniklösningar

Report this content

Digitalisering och ny teknik som AI och automatisering väntas bli allt viktigare för framtidens ekonomifunktioner. Enligt en ny undersökning från PwC menar närmare tre av fyra ekonomichefer att de vill prioritera digitaliseringen av den egna ekonomifunktionen. Samtidigt är användningen av digitala lösningar och ny teknik fortfarande låg och ekonomicheferna själva avsätter relativt lite tid till digitaliseringsarbetet. Många av cheferna anser också att deras medarbetare har för låga kunskaper inom IT och digitalisering.

73 procent av de medverkande ekonomicheferna uppger att digitaliseringen av den egna funktionen har hög prioritet. Närmare hälften rapporterar till och med att deras digitaliseringsbudget kommer att öka med mellan 10-25 procent under de närmaste tre åren. 

– Det här är en positiv utveckling men det finns också en hel del hinder kvar. Den största svårigheten som lyfts fram är bristen på kompetens - både i ledningen och bland medarbetarna. Det näst största hindret som nämns är motstånd från de anställda på grund av rädsla för att förlora sina jobb eller minskad relevans inom företaget, berättar Sara Faskhoody Skärlina, ansvarig för Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige. 

Få bolag tar steget till att använda digitalisering och tekniklösningar
Undersökningen visar att enkla verktyg för digitalisering som digital ledningsrapportering och dashboards (instrumentpaneler), är det enda teknikslag som används i någon större utsträckning inom såväl mindre som större bolag. Så kallad RPA-teknik (robotisering och automatisering av processer) hamnar på andraplats, men trots den framskjutna placeringen så är det inte fler än 31 procent som uppger en mycket eller ganska hög användning av den här teknikformen. 

– De största bolagen har kommit längst med tekniksprånget inom ekonomiområdet, men generellt så är potentialen inom digitalisering och automatisering fortfarande outforskad för många. Fler ekonomifunktioner behöver få kunskap om hur data- och tekniklösningar kan hjälpa dem att lösa komplexa utmaningar, kommenterar Sara Faskhoody Skärlina.  

Andra tekniker som är kopplade till molnlösningar är än mindre utvecklade. När det gäller de här specifika områdena, så menar endast en tredjedel av CFO:erna att det är sannolikt att bolaget kommer använda AI under de kommande två åren för planering och prognoser.

– Sammanfattningsvis så visar resultaten på en relativt låg kunskap om ny teknik inom ekonomiområdet. Även om medvetenheten och intresset ökar så har många bolag en lång väg kvar när det gäller det som vi kallar för Finance Transformation - digitaliseringens möjligheter till att driva ekonomifunktionen framåt., avslutar Sara Faskhoody Skärlina. 

Andra resultat från undersökningen:

  • 90 procent av ekonomicheferna uppger att de strävar mot att förbättra beslutsfattandet genom digitaliseringsinitiativ.
  • Trots ett uttalat fokus på teknikutveckling, så lägger CFO:erna inte mer än 18 procent av sin egen tid på digitaliseringsarbetet. 
  • 40 procent av ekonomicheferna anser att deras medarbetare har låga kunskaper inom IT och digitalisering. 

Om studien
I undersökning medverkar 522 CFO:er från bolag i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Afrika. Respondenterna inkluderar ett brett spann av både mindre, medelstora och större bolag , verksamma inom ett tiotal olika branscher. En tredjedel av bolagen är börsnoterade och resten är privatägda. Här kan du ta del av studien: PwC:s Digital CFO Study 2022.

För mer information
Sara Faskhoody Skärlina, ansvarig för Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige
sara.faskhoody@pwc.com
072-880 92 42

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar