• news.cision.com/
  • PwC/
  • Närmare hälften av svenskarna planerar förändringar för klimatet under 2023

Närmare hälften av svenskarna planerar förändringar för klimatet under 2023

Report this content

43 procent av svenskarna planerar att minska sin klimatpåverkan under det kommande året. Kvinnor är betydligt mer benägna att ställa om än män, bland annat genom att dra ner på sin konsumtion. Det här visar en ny undersökning ställd till svenska folket, som har tagits fram av PwC med stöd av Kantar/Sifo.

– Det är tydligt att svenskarna tänker anpassa sin livsstil nästa år med hänsyn till klimatet. Kvinnorna går i främsta ledet, där så många som 51 procent planerar förändringar, berättar Sofia Leffler Moberg, som är hållbarhetsspecialist på PwC Sverige.

Svenska folkets fem vanligaste förändringar för klimatet under 2023
(andel i procent av personer som tänker sig förändringar)

 
Minska energianvändningen i bostaden 47
Dra ner på mina köp av kläder, möbler och hemelektronik 41
Minska mitt matsvinn      37
Äta mindre kött och mer vegetariskt     30
Handla mer second hand    25

Yngre gör större insatser för klimatet
Undersökningen har även tittat närmare på åldersmässiga skillnader när det gäller agerande.
Resultaten visar att yngre personer mellan 16-34 år är mer inställda på att ställa om konsumtionen, matvanorna och sparandet till fördel för klimatet.
– Både näringsliv och privatpersoner måste ta fler steg mot en cirkulär ekonomi. Därför är det glädjande att en yngre generation tar ett större ansvar för att använda och återbruka våra resurser på ett smartare sätt, menar Sofia Leffler Moberg.

Skillnader mellan åldersgrupper när det gäller klimatåtgärder
(andel i procent av personer som tänker sig förändringar)   

 
Ålder 16-34 35-55 56-79
Dra ner på mina köp av kläder, möbler och hemelektronik 44 40 39
Äta mindre kött och mer vegetariskt 35 27 27
Handla mer second hand 34 24 16
Satsa på ett hållbart sparande   18 9 8

Få beredda att förändra sina resvanor
Även om många svenskar riktar in sig på omställning, så är det relativt få som tänker ändra de egna resvanorna. Endast 14 procent anger svarsalternativen “dra ner på mina flygresor” respektive “välja kollektivtrafik framför bil”. 
Enligt undersökningen är det medelålders personer mellan 35-55 år som är minst benägna att förändra resandet. Endast nio procent är inställda på att minska flygresorna under det kommande året, och tio procent tänker ställa bilen till förmån för kollektivtrafik.

Resultaten visar även på tydliga geografiska skillnader. Till exempel är stockholmare mest villiga att minska flygresorna, vilket 18 procent anger. Motsvarande siffra är åtta procent bland göteborgarna, och så låg som fem procent när det gäller malmöborna.
Det är ändå positivt att cirka hälften av de som inte kommer göra några förändringar upplever att de redan lever klimatsmart. Samtidigt behöver vi skapa lösningar som är attraktiva även för de personer som inte tror att deras insats hjälper eller som idag inte vill ändra sitt sätt att leva. Det är tillsammans som vi kan klara de utmaningar som vårt samhälle står inför, avslutar Sofia Leffler Moberg.

Om undersökningen
Svenskarna och klimatomställningen 2023 är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under november och december 2022 och där 1 137 personer i åldrarna 16-79 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.

För mer information
Sofia Leffler Moberg, hållbarhetsspecialist PwC Sverige
sofia.leffler.moberg@pwc.com
072-144 61 42

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar