• news.cision.com/
  • PwC/
  • Naturskyddsföreningen erhåller utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn 2019

Naturskyddsföreningen erhåller utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn 2019

Report this content

För 18:e året i rad arrangerar PwC utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Utmärkelsen delades ut på Ideellt Forum som årligen anordnas av Ideell Arena i samarbete med PwC och Swedbank. Naturskyddsföreningen hade den bästa redovisningen och fick ta emot utmärkelsen 2019.

Organisationen prisas bland annat för en redovisning som ger tydlig information, är naturlig och lätt att följa och har en tilltalande formgivning. Naturskyddsföreningen lyfter organisationens historia, ändamål och verksamhet samtidigt som de lyckas vara folkbildande i sitt innehåll.

I snart två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och har varje år utsett ca tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden är målsättningen med utmärkelsen att inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

-Vi är stolta över årsredovisningen och vad vi och våra kollegor har åstadkommit. Den visar verkligen bredden på den otroligt viktiga verksamhet som vi bedriver. De senaste åren har vi valt att utveckla vår redovisning genom att än mer betona den globala dimensionen. Förutom att vi kopplar varje del av vår verksamhet till de globala målen lyfter vi också våra samarbetsorganisationer, som jobbar med knappa medel och under stor utsatthet runt om i världen.

Vi är också nöjda med att ha lyckats beskriva de stora miljöutmaningarna – och samtidigt peka på viktiga segrar som vi har vunnit. Tack vare engagemanget från våra 231 000 medlemmar har vi verkligen kraft att förändra, berättar Ann-Katrin Bergström, Grafisk projektledning och produktion och Hanna Berheim Brudin, Kommunikationschef på Naturskyddsföreningen  

AnnKatrin Bergstrm Grafisk projektledning och produktion och Hanna Berheim Brudin Kommunikationschef Naturskyddsfreningen
Ann-Katrin Bergström och Hanna Berheim Brudin, Naturskyddsföreningen. 

Årets redovisning i den ideella sektorn - juryns motivering:
” Årets vinnande redovisning ger en bra och tydlig information, är lätt att förstå och har en tilltalande formgivning. Från första början ges en föredömlig översikt av organisationens historia, ändamål och verksamhet. Redovisningen är naturlig och lätt att följa utan att behöva peka ut den ”röda tråden” för läsaren. Även om vi gärna hade sett en tydligare redovisning av vad föreningen och det lokala medlemsaktiviteterna bidragit med så visar årets redovisning på ett förtjänstfullt sätt upp hur strategier och sakområden kombineras med mål och resultatuppföljning. Sammanfattningsvis en redovisning som ger bra och viktig information samtidigt som den lyckas med att vara folkbildande i sitt innehåll.”

Följande sju organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning i den ideella sektorn:

* Hungerprojektet >> 
* Naturskyddsföreningen >>
* Plan Sverige >> 
* Radiohjälpen >> 
* Rädda Barnen >> 
* Svenska Kommunalarbetareförbundet >> 
* Svenska Afghanistankommittén >> 

För mer information kontakta: Maria Fränne, ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, PwC Sverige
Tel 010-212 46 33, e-post: maria.fraenne@pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Prenumerera

Media

Media