• news.cision.com/
  • PwC/
  • Ny bok visar framgångsrecept för lyckade transformationer - att vara digital räcker inte

Ny bok visar framgångsrecept för lyckade transformationer - att vara digital räcker inte

Report this content

Digital transformation har blivit något av ett modeord, men det räcker inte att vara långt framme med olika digitala initiativ. Företag måste ompröva hela synen på hur de kan skapa värden på ett nytt och unikt sätt. Det här visar den nya boken Beyond Digital från Paul Leinwand och Mahadeva Matt Mani, verksamma inom Strategy&, PwC:s strategikonsulter.

Boken från Harvard Business Review Press baseras på tre års studier tillsammans med tolv bolag som har genomfört omfattande transformationer: Adobe, Citigroup, Cleveland Clinic, Eli Lilly, Hitachi, Honeywell, Inditex, Komatsu, Microsoft, Philips, STC Pay och Titan.

Genom djupintervjuer med de företagsledare som har ansvarat för transformationerna, identifierar Beyond Digital sju faktorer som har bidragit till framgångsrik förändring av organisationerna: 

  • Ompröva företagets syfte och plats i omvärlden
  • Bejaka och skapa värde via ekosystem
  • Bygg ett system av insikter tillsammans med företagets kunder
  • Gör din organisation mer resultatorienterad
  • Skapa ett nytt fokus för företagsledningen
  • Återuppfinn det sociala kontraktet med medarbetarna
  • Ta ett radikalt omtag på det egna ledarskapet 

– Två avgörande frågor som den här boken tar fasta på är dels vilka unika värden som det egna företaget kan bidra med. Dels vilka förmågor som gör att företaget kan skapa dessa värden på ett bättre sätt än någon annan. För att lyckas med en transformation måste företagsledare vara öppna och ärliga med de gap som finns när det gäller de sju faktorerna. Det räcker inte heller att bara arbeta vidare med ett fåtal av dessa punkter, säger Per Hannover, Senior Executive Advisor på Strategy&.

Om författarna
Paul Leinwand är globalt ansvarig för kompetensdriven strategi och tillväxt inom Strategy& - PwC:s globala strategikonsulter. Paul ger råd till styrelser och ledningsgrupper inom strategi, tillväxt och kompetensuppbyggnad, med fokus på konsumentprodukter och hälsovård. Han är medförfattare till tre böcker: Strategy That Works: How Winning Companies Close the Strategy-to-Execution Gap, The Essential Advantage: How to Win with a Capabilities-Driven Strategy, samt Cut Costs and Grow Stronger. Paul skriver regelbundet, bland annat för Harvard Business Review.

Mahadeva Matt Mani ansvarar för transformation inom PwC och Strategy&. Matt arbetar med företag inom olika branscher med anpassning av affärsmodeller till deras strategier. Han har över 25 års bransch- och konsulterfarenhet inom bland annat konsumentvaror, detaljhandel, teknologi, hälsovård, biovetenskap, industriell tillverkning, samt flyg- och försvarsindustrierna.


Om Strategy&
Strategy& är en global strategikonsultverksamhet, unikt positionerade för att ge stöd när ni formar er framtid med differentierande förmågor som grund. Vi är en del av PwC och hjälper dagligen våra kunder att identifiera och bygga förmågor som skapar tillväxt. Genom att kombinera våra insikter med teknologi och skala hjälper vi er att skapa mer kraftfulla strategier från start. Här kan du läsa mer om Strategy& i Sverige: https://www.strategyand.pwc.com/n1/en.

För mer information
Martin Askman, t f presschef, PwC Sverige
martin.x.askman@pwc.com
073-358 31 4

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar