• news.cision.com/
  • PwC/
  • Ny kartläggning av Sveriges kommuner och regioner visar: Ekonomin allt större hinder för digital utveckling

Ny kartläggning av Sveriges kommuner och regioner visar: Ekonomin allt större hinder för digital utveckling

Report this content

Fler kommuner och regioner har implementerat digitala strategier under de tre senaste åren. Samtidigt finns det utmaningar som bromsar utvecklingen, där ekonomin och budgetfrågorna ses som allt större hinder för digital framgång. Digitaliseringsarbetet blir också allt mer beroende av insatser från eldsjälar i verksamheten. Det här visar en tredje genomgång av Sveriges kommuner och regioner som tagits fram av PwC. 

– Det är positivt att kommuner och regioner går i rätt riktning, men det är också tydligt det behövs ett ökat stöd i digitaliseringsarbetet. Frågorna måste prioriteras i budgetarbetet, och de får heller inte vila på enskilda eldsjälar, säger Ola Johnsson som är rådgivare inom digitalisering på PwC.

Hinder för utvecklingen
– I våra undersökningar 2018, 2020 och nu 2023, har samma fyra utmaningar identifierats. Men nu ser vi en tydlig skillnad, där andelen som anger ekonomi/budget som hinder har ökat med 15 procentenheter sedan 2020, berättar Ola Johnsson.

Nyckelpersoner driver digitaliseringen
Undersökningen visar även att digitaliseringen hänger på en skör tråd i många verksamheter, och är beroende av engagerade nyckelpersoner.
– Den här trenden med eldsjälar i verksamheten som framgångsfaktorer har tilltagit, där vi ser en tydlig ökning från 44 procent 2020 till hela 65 procent i år, avslutar Ola Johnsson.

Om undersökningen
PwC har frågat 159 kommuner och regioner om deras digitala mognad. Undersökningen genomfördes i enkätform och telefonintervjuer under perioden april-maj 2023, och sedan tidigare finns två undersökningar på samma tema från 2018 och 2020.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

För mer information
Ola Johnsson, rådgivare inom digitalisering PwC
ola.johnsson@pwc.com
072-997 27 92

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar