Ny rapport lyfter fram Stockholm som nav för klimatteknik

Report this content

Stockholm är ett av världens mest högintressanta områden när det gäller klimatteknik. Detta enligt en ny sammanställning från PwC, som även visar på en dramatisk ökning av riskkapital till branschen under 2021. Men samtidigt som kapitalet flödar in så visar kartläggningen att teknik för utsläppsminskning är kraftigt underrepresenterat.

– Stockholm tar plats på topplistan över de tio mest attraktiva områdena när det gäller techinvesteringar inom klimatteknik, berättar David Ringmar, som är ansvarig för ESG inom PwC Sverige och fortsätter;
– Näringslivet i Stockholm och Sverige visar redan nu vägen när det gäller utveckling av ny teknik för en hållbar framtid. Vi måste göra allt vi kan för att fortsätta det här gemensamma arbetet och skapa lösningar på framtidens komplexa utmaningar. 

Rapporten visar även att investeringarna från riskkapital- och Private Equity-bolag i klimatteknik går på högvarv. Bara under de tolv månaderna mellan juli 2020 och juni 2021 gjordes investeringar för 87,5 miljarder dollar. 

– Det här motsvarar en ökning med hela 210 procent i förhållande till investeringarna året innan. Som jämförelse så går nu 14 procent av riskkapitalet till investeringar i bolag som arbetar med klimatteknik, berättar David Ringmar. 

Samtidigt som investeringarna rusar så visar kartläggningen även på utvecklingspotential. Kapitalet hittar nämligen inte fram till de områden som kan bidra mest till utsläppsminskningar. Av de 15 olika tekniklösningar som analyserats, så lotsades bara 25 procent av investeringarna till de fem områden som kan minska utsläppen mest* under perioden 2013-2021. 

– Frågan är om det är investerare som missar en möjlighet att skapa värden, eller om det rör sig om en utmaning som måste adresseras genom regelverk, menar David Ringmar och avslutar;
– Vi har nu tio år på oss att halvera koldioxidutsläppen om vi ska klara ett net zero-läge till 2050. Innovation inom just utsläppsreduktion är en kritisk faktor för att nå dit.

Övriga intressanta resultat från PwC:s rapport:

● Storleken på den genomsnittliga affären inom klimatteknik nästan fyrdubblades under första halvåret 2021 i jämförelse med motsvarande period 2020 - från 27 till 96 miljoner dollar.

● Allt fler investerare fick upp ögonen för området klimatteknik. Färre än 900 aktörer gjorde investeringar under första halvåret 2020, men under de första sex månaderna 2021 växte antalet investerare till cirka 1 600. 

● Transport och mobilitet är områden som drar till sig merparten av investeringarna, vilket kan ses som en konsekvens av ett stort fokus på elbilar och andra innovativa transportlösningar. Den här sektorn drog in närmare 58 miljarder dollar under tolv månader fram till och med juni 2021, vilket motsvarar två tredjedelar av de totala investeringarna i klimatteknik.

* Följande fem teknikområden representerar drygt 80 procent av potentialen för framtida utsläppsminskningar: solenergi, vindkraft, vätgas, matsvinn och klimatsmart mat.

Om rapporten
State of Climate Tech är en global kartläggning som lyfter fram finansiella trender inom innovativ klimatteknik med fokus på start ups. Resultaten grundas på data från dealroom.com - en global plattform som samlar information om nystartade företag, investerare och affärer. Analysen baseras även på PwC:s Climate Tech Investment Index - en databas baserad på maskininlärningsmodeller. Analysen inkluderar inte offentliga marknader eller projektfinansiering av etablerade klimatteknologier (till exempel storskaliga projekt för förnybar energi som vindkraft och solenergi). Den omfattar inte heller företagens FoU-finansiering inom klimatteknik.

Här kan du ladda ner rapporten: https://www.pwc.com/climatetech

För mer information
David Ringmar, ansvarig för ESG, PwC
david.ringmar@pwc.com
070-206 31 69

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar