Ny undersökning visar att svenska bolag måste bli bättre på integrerad rapportering

I december väntas IIRC (International Integrated Reporting Council) publicera en första version av ett globalt ramverk som ska bidra till att utveckla bolagsrapportering.  Syftet är att öka förtroendet för rapporteringen genom att beskriva hur delar som mål, resurser, strategi, och affärsmodeller hänger ihop med ledningsbeslut. Samtidigt visar en ny undersökning att svenska bolag behöver göra väsentliga förbättringar för att utveckla sin rapportering.

– Syftet med ramverket är att bidra till en mer allsidig syn på bolagsrapportering, med fokus på hur värde skapas och behålls och där integrerat tänkande ska öka förtroendet för bolagsrapportering. Ramverket kommer att uppmana bolagen att presentera mer koncentrerad information om hur vision och mål, omvärldsfaktorer, tillgängliga resurser, strategi, och affärsmodeller hänger ihop med de beslut som ledningen fattar, säger Bo Lagerström, partner och ansvarig för Integrated Reporting vid PwC.

En viktig utgångspunkt är att varje företag ska lämna information om de viktigaste värdedrivande faktorerna och att informationen på ett tydligt sätt kopplas ihop med företagets strategier och affärsmodell. IIRC:s idéer har tagits fram för att öka rapporteringens användbarhet och dess förtroende hos exempelvis investerare. Att ett nytt ramverk kan innebära många fördelar slås fast i tidigare undersökningar som PwC har publicerat.

Men för svenska bolag återstår mycket arbete. Det visar en ny rapport där PwC har tagit pulsen på svenska storföretags rapportering till marknaden och i relation till IIRC:s utkast till ramverk. Rapporten baseras på en genomgång av 28 företag, vilka ingår i OMX 30 på Stockholmsbörsen.

– I genomgången har vi tittat närmare på nio specifika områden som omfattar bl.a. upplysningar om externa faktorer som påverkar marknadstillväxt, strategiska prioriteringar och val, företagsspecifika risker, affärsmodell, hållbarhet och resultat. Resultatet pekar tydligt mot att det finns utrymme för väsentliga förbättringar inom de flesta av de undersökta områdena och att det fortsatt föreligger ett omfattande arbete för flertalet bolag som vill utveckla sin rapportering med IIRC:s ambitioner som riktmärke, säger Bo Lagerström.

– Integrerad rapportering kan bidra till finansiell stabilitet. De företag som synliggör sin verksamhet på ett strukturerat och trovärdigt sätt värderas högre av investerare. Vår förhoppning är att företag, investerare och andra aktörer som värdesätter information som kan visa på hållbarhet i affärsmodeller tittar litet extra på det kommande ramverket, avslutar Bo Lagerström.

Läs mer om IIRC:s arbete med corporate reporting och ramverket för integrerad rapportering: http://www.theiirc.org

För mer information kontakta:
Bo Lagerström, partner och ansvarig för Integrated Reporting, PwC
Tel: 0709- 29 30 41, e-post: bo.lagerstroem@se.pwc.com

Martin Askman, presschef, PwC
Tel 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar