Osäkra leveranser får konsumenter att välja närproducerat

Report this content

Global instabilitet och osäkra leverantörskedjor får många konsumenter att vända sig mot hemmamarknaden för sina inköp. Dessutom slår inflationen nu hårt mot försäljningen av premiumprodukter och restaurangbranschen. Det här visar PwC:s återkommande globala rapport om konsumenttrender, som också visar på en ökad användning av virtual reality-teknik (VR) i köpprocessen och där Kina går i främsta ledet.

– Den globala undersökningen visar att åtta av tio konsumenter kan tänka sig att betala mer för produkter som har producerats lokalt eller i det egna landet. Vi får också signaler om att inflationen påverkar konsumentbeteenden och får fler att stanna hemma istället för att spendera pengar på konsumtion. Främst handlar det om färre köp av premiumprodukter och glesare mellan restaurangbesöken, säger Charlene Engström, branschansvarig detaljhandel, PwC Sverige.

VR-köpen ökar bland yngre konsumenter - Kina driver utvecklingen
Ny teknik som VR väntas bli en allt viktigare del av konsumentupplevelsen framöver. I ett globalt snitt så är det 32 procent av konsumenterna som har använt VR under det senaste halvåret. Kina toppar listan med en så pass hög andel som 56 procent och även Indien är i framkant med 46 procent.

Åldersmässigt så är det yngre generationer som är mest aktiva och här uppger så många som en tredjedel att det har inhandlat en produkt som ett resultat av VR-användning i köpprocessen. 45 procent i de här åldersgrupperna tänker även öka köpen som involverar VR i framtiden.

– Även om begrepp som VR och metaverse är relativt nya begrepp så visar undersökningsresultaten att de här företeelserna ökar i omfattning, vilket innebär att företag verksamma inom handeln behöver lägga allt större fokus på de här delarna i kanalstrategin, menar Charlene Engström PwC.  

Övriga resultat från undersökningen

  • Hållbarhet fortsätter att vara viktigt för konsumenterna. Ungefär hälften av respondenterna uppger att ett företags handlingar relaterade till hållbarhet tydligt påverkar deras förtroende och sannolikheten att rekommendera företaget till andra. Sambandet är som starkast bland yngre konsumenter.
  • Datasäkerhet är den viktigaste faktorn när det gäller förtroende för ett varumärke. 58 procent uppger att skydd av personlig data påverkar förtroendet för varumärket i stor utsträckning, vilket är en ökning med elva procentenheter i förhållande till undersökningen som genomfördes i december 2021.
  • Störningar i leveranskedjor påverkar köpupplevelsen. Särskilt gäller det köp på nätet där 43 procent har upplevt att de inte har kunnat köpa en produkt på grund av att den inte funnits i lager. Förändringarna märks även vid traditionell konsumtion, där 36 procent menar att köerna har blivit längre i de fysiska butikerna.

Om undersökningen
Global Consumer Insights Survey ger en regelbunden inblick i globala konsumenttrender. Undersökningen genomförs två gånger om året och i den aktuella studien har 9 069 konsumenter i 25 länder frågats ut under våren 2022.

För mer information
Charlene Engström, branschansvarig detaljhandel, PwC Sverige
charlene.engstrom@pwc.com
0704-24 88 58

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar