• news.cision.com/
  • PwC/
  • PwC i ny global satsning på affärer som bidrar positivt till naturen

PwC i ny global satsning på affärer som bidrar positivt till naturen

Report this content

Som en del av flera klimatrelaterade engagemang lanserar PwC nu ett Center for Nature Positive Business. Initiativet är globalt och ska bland annat hjälpa företagets kunder att arbeta mer strukturerat och målinriktat med frågor som är positiva för världens natur, samt öka de egna medarbetarnas kompetens när det gäller natur och klimat.

– Nya forskningsresultat från PwC visar att 55 procent av världens BNP är beroende av naturen, och med en allt större påverkan på naturen ökar även riskerna för det ekonomiska systemet och samhället i stort. Vår ambition är därför att den internationella satsningen på Center for Nature Positive Business, ska bidra till nya hållbara lösningar inom näringslivet, berättar David Ringmar, som är ansvarig för hållbarhetsrådgivning inom PwC Sverige.

Resultaten från PwC:s forskning visar också att BNP-kopplingen till naturen har ökat sedan 2020. Då var motsvarande 44 000 miljarder av världens BNP beroende av naturen. Nu har siffran ökat till 58 000 miljarder. Dessutom är drygt hälften av marknadsvärdet på 19 undersökta börser utsatt för naturrelaterade risker.

PwC:s nya fokus på näringslivet och dess påverkan på naturen, innebär bland annat:

  • Lansering av ett globalt Center for Nature Positive Business, som samlar expertis och utökar förmågor inom områden som biologisk mångfald, vatten, samt jord- och skogsbruk.
  • PwC fördubblar antalet specialister på naturrelaterade frågor under det kommande året. Specialisterna kommer att arbeta med en mängd olika områden med kopplingar till naturen, som omställning, riskhantering, rapportering, teknikutveckling och finansiering.
  • Kompetensutveckling av 328 000 medarbetare, med fokus på strategier för att hjälpa kunder bidra till en positiv utveckling av naturen. Utbildningen ska även öka förmågan att kartlägga PwC:s egen naturpåverkan.

– Trots en dyster utveckling för klimatet, vill vi nu lyfta fram möjligheterna för näringslivet att bättre förstå och bedöma sin påverkan på naturen. Vi kommer att stärka vår förmåga rejält, och därmed kunna hjälpa fler kunder att utveckla så kallade naturpositiva strategier och verksamhetsmodeller, menar David Ringmar.

För mer information
David Ringmar, ansvarig för hållbarhetsrådgivning, PwC Sverige
david.ringmar@pwc.com  
070-206 31 69

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar