PwC i samarbete med Harvey för nya AI-lösningar

Report this content

PwC har tecknat ett globalt samarbete med startup-bolaget Harvey, vilket innebär att PwC:s specialister inom juridik kan använda Harveys AI-plattform. Samarbetet skapar nya möjligheter till teknikdrivna juridiska lösningar och effektivisering av kundernas interna processer.

Harveys plattform bygger på OpenAI och Chat GPT-teknik, där syftet först och främst är att ge nya möjligheter inom tjänsteområdet juridik. Harveys AI-lösning kan ge insikter, vägledning och förutsägelser baserade på stora datamängder, och därmed åstadkomma mer utförlig information och snabbare lösningar.

PwC:s tillgång till Harveys teknik är exklusiv bland de större bolagen inom revisionsområdet, och kommer att användas för att stödja flera av PwC:s globala kunder. Tekniken ger följande fördelar:

  • Nya möjligheter att leverera teknikdrivna juridiska lösningar inom en rad områden, till exempel analys av kontrakt, regelefterlevnad, skadehantering, due diligence, samt bredare juridisk rådgivning. I förlängningen är ambitionen att även utveckla nya AI-lösningar inom skatteområdet. 
  • I samarbete med Harvey kan PwC ta plattformen vidare till kunder, för att ytterligare effektivisera deras interna juridiska processer.
  • Med tekniken som bas kan PwC utveckla egna AI-modeller, och på så sätt skapa anpassade produkter och tjänster inom skattehantering och juridisk verksamhet.

– PwC ska vara i framkant när det gäller användning av ny teknik som skapar värde. Att integrera Harveys plattform ger ytterligare fördelar för kunder, och bidrar samtidigt till våra egna medarbetares utveckling. Samarbetet är ett ytterligare steg i rätt riktning för vår globala strategi, där teknik och människa går hand i hand för att möta samhällets utmaningar, säger Martin Morén Jönsson som är ansvarig för juridisk rådgivning (Legal Advisory) inom PwC Sverige.

Här kan du läsa mer om Harvey: https://www.harvey.ai.

För mer information
Martin Morén Jönsson, ansvarig för juridisk rådgivning (Legal Advisory), PwC Sverige

martin.moren.joensson@pwc.com
070-326 65 04

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar