PwC prisar Kvinna till Kvinna för bästa redovisning i den ideella sektorn

Utmärkelsen ”Årets redovisning” inom den ideella sektorn går i år till ”Kvinna till Kvinna”. Man prisas bland annat för en redovisning som från första sidan visar hur omvärlden, den egna organisationen och verksamheten hänger samma. Årsredovisningen hjälper läsaren att förstå helheten och vad som motiverar Kvinna till Kvinnas insatser. De lägger också stor vikt vid att visa vad organisationen åstadkommer, hur det görs och varför. Juryn delade även ut ett hedersomnämnande till Rädda Barnen. 

Under 15 år har PwC stått värd för Ideellt Forum. I lika många år har man granskat nominerade årsredovisningar och utsett 10 finalister. Baserat på ett antal olika kvalitetskriterier beslutar en oberoende jury, med ordförande Filip Wijkström från Handelshögskolan, vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Nadja Dolata, planeringsansvarig, Ida Svedlund, kommunikatör och Carina Hallberg, ekonomi- och personalchef på Kvinna till Kvinna
- Vi är jättestolta och glada och känner oss inspirerade av att få utmärkelsen. I år har vi satsat på att göra om upplägget i redovisningen och vara mer direkt. Vi visar hur övergripande mål ger resultat ner på individnivå genom att visa exempel på hur vår hjälp har nått fram. Det är också första året som vi inkluderade effektrapporten i redovisningen. Det är jätteroligt att få bekräftat från en utomstående bedömare att vårt upplägg fungerat.

- Jag tycker det är roligt att så många nominerar sina redovisningar och deltar på Ideellt Forum. Vi ser genom årets mottagare av utmärkelsen ett exempel på hur lyckat resultatet blir när flera delar inom organisationen samarbetar för att ta fram en informativ och genuin produkt. För Kvinna till Kvinna har redovisningen tagits fram genom ett samarbete mellan kommunikation, ekonomi och verksamhet. Detta är något som vi lyfter fram som ett koncept för en lyckad redovisning, säger Maria Fränne, revisor och projektledare för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn.

Årets redovisning - juryns motivering:
”Kvinna till Kvinna lyckas från allra första sidan göra tydligt och begripligt hur omvärlden, den egna organisationen och verksamheten hänger samman. Som läsare får man fin hjälp att förstå helheten samt vad som driver och motiverar insatserna. Resultat redovisas ofta med hjälp av väl valda exempel och berättelser som framstår som representativa. Därför övertygar de. Genom att återberätta det gångna året läggs extra vikt vid vad organisationen faktiskt åstadkommer, hur det görs och varför. Det finns en tydlig och god ambition att integrera effektrapporteringen med verksamhetsberättelsen. Rapportens omfång är väl avvägt och känns inte för lång. Tillräcklig information ryms för att läsaren ska få både inblick och förtroende.”

Hedersomnämnande
Att fastställa effekterna av idéburen verksamhet är både komplicerat och kostsamt, speciellt när det också handlar om långsiktigt påverkansarbete. Därför vill årets jury med ett hedersomnämnande uppmärksamma en organisation, Rädda Barnen, som tar ett ambitiöst helhetsgrepp där effektrapporten är en viktig del.

”Med hjälp av indikatorer för de viktigaste målen för verksamheten får läsaren en bild av situationen samtidigt som tydliga illustrationer både visar på komplexiteten och vad man faktiskt mäter. Det finns på sina håll en medvetenhet om svårigheterna att mäta denna typ av effekter som är uppfriskande. Det handlar inte om någon quick fix. Bitvis har texten karaktären av internt arbetsdokument, vilket ger en positiv inifrån-känsla.”

Finalister i Årets redovisning i den ideella sektorn:

  • BRIS - Verksamhetsberättelsen, Årsredovisningen
  • Individuell Människohjälp
  • Kvinna till Kvinna
  • Min Stora Dag
  • Plan International Sverige
  • Rädda Barnen
  • Svenska Byggnadsarbetareförbundet
  • Svenska kyrkan nationell nivå
  • Svenska Livräddningssällskapet
  • Svenska Turistföreningen

För mer information kontakta:
Maria Fränne, ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, PwC Sverige 
Tel: 010 212 46 33, e-post: maria.fraenne@se.pwc.com

Lena Svensson, ansvarig Ideell Sektor, PwC Sverige
Tel: 010 213 36 36, e-post: lena.svensson@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar