• news.cision.com/
  • PwC/
  • PwC:s årliga vd-undersökning: Ny toppnotering när det gäller synen på tillväxt - men underbetyg till hållbarhetsarbetet

PwC:s årliga vd-undersökning: Ny toppnotering när det gäller synen på tillväxt - men underbetyg till hållbarhetsarbetet

Report this content

Framtidstron bland världens företagsledare fortsätter att vara stark. Vd:arna spår både ökade intäkter i det egna bolaget och en tilltagande global tillväxt. Samtidigt går arbetet med klimatomställningen för långsamt och cyberhoten skapar oro. Det här är några av resultaten från årets CEO Survey från PwC där 4 446 företagsledare frågats ut om nuläge och framtid.

– Hela 77 procent av företagsledarna tror på ökad global tillväxt under det kommande året, både totalt i undersökningen och bland de svenska vd:arna som medverkat. Det är till och med en ökning från förra årets tidigare rekordnotering, berättar Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige och fortsätter;
– Även när det gäller det egna bolaget så går optimismen på högvarv. Drygt hälften av företagsledarna är övertygade om att intäkterna kommer att öka under de kommande tolv månaderna, vilket kan jämföras med 36 procent för ett år sedan. I Sverige är signalen än mer tydlig - 64 procent tror att intäkterna kommer öka under det kommande året, vilket kan jämföras med förra året då 33 procent gav samma svar. 

Synen varierar dock stort mellan olika branscher i undersökningen. I topp ligger Private Equity-bolagen där nästan sju av tio företagsledare tror på ökade intäkter i det egna bolaget under det kommande året, tätt därefter följer teknikbolagen. Däremot är det endast 45 procent av vd:arna inom bilindustrin och besöksnäringen som signalerar en tro på intäktsökningar under de kommande tolv månaderna.

Cyberriskerna oroar nu mest
I årets undersökning har cyberhoten nått samma nivå som hälsorisker när det gäller hot mot företaget under det kommande året. Närmare hälften av vd:arna ser cyberhot och hälsorisker som de största utmaningarna. På tredje plats kommer makroekonomisk instabilitet som anges av 43 procent och därefter kommer klimatförändringar på fjärde plats.

Ur ett svenskt perspektiv är bilden delvis annorlunda. Även här är oron främst cyberhot, men klimatförändringar hamnar på en andraplats. 

– Resultatet indikerar att svenska företagsledare nu ser med större allvar på it-risker. Vi hade dock förväntat oss en högre nivå när det gäller fokus på klimat, både i Sverige och globalt jämfört med vad undersökningen visar, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

Få företag har klimatmål på plats
Ett svagt klimatengagemang blir även tydligt i andra delar av undersökningen. Bara 26 procent av de globala företagsledarnas bolag har ett åtagande för koldioxidneutralitet på plats och så få som 22 procent har ett åtagande avseende nettonollutsläpp. De branscher som ligger lägst är media, hälso- och sjukvård, där endast cirka 15 procent har tydliga målsättningar när det gäller arbete för koldioxidneutralitet. 

– På frågan om anledningar till att företagen inte har tydliga åtaganden är det mest förekommande svaret att företagen inte har möjlighet att mäta sina utsläpp. En annan vanlig åsikt är att inte finns någon etablerad branschpraxis för hur utsläppen ska mätas. Det här är synsätt som måste förändras om vi ska kunna skapa ett hållbart näringsliv för framtiden, menar Sofia Götmar-Blomstedt.
 

Andra resultat från PwC:s CEO Survey

  • Företagsledare i Kina och USA är mindre optimistiska än i fjol när det gäller global tillväxt. I USA har andelen positiva minskat från 88 till 70 procent. I Kina är minskningen nio procentenheter - från 71 till 62 procent. 
  • USA stärker positionen som det viktigaste landet att göra affärer med och ökar dessutom avståndet till Kina som fortsatt innehar andraplatsen. Storbritannien fortsätter att öka i betydelse och skuggar nu Tyskland.
  • Många företag har en svag koppling mellan incitamentsprogram och ESG-relaterade mål och strategier. Till exempel har endast 13 procent belöningssystem för aktivt arbete med minskning av växthusgaser och bara 11 procent har incitamentsprogram som ska stödja en jämnare könsfördelning. 
  • Företag som anser sig ha högt förtroende bland sina kunder arbetar mer aktivt med incitament. Närmare hälften av de här bolagen har till exempel mål för medarbetarengagemang kopplade till incitamentsprogram, vilket kan jämföras med 30 procent i de företag som anser sig ha lågt upplevt förtroende.  


Om CEO Survey
4 446 företagsledare från 89 länder har intervjuats under november 2021.
Här kan du ta del av rapporten i sin helhet: https://www.pwc.se/ceosurvey

För mer information
Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige
sofia.goetmar-blomstedt@pwc.com 
010-212 72 82

Jörgen Haglund, vice vd och Markets Leader, PwC Sverige
jorgen.haglund@pwc.com
010-213 31 51

Martin Askman, t f presschef, PwC Sverige
martin.x.askman@pwc.com 
073-358 31 43

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Hela 77 procent av företagsledarna tror på ökad global tillväxt under det kommande året, både totalt i undersökningen och bland de svenska vd:arna som medverkat. Det är till och med en ökning från förra årets tidigare rekordnotering.
Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige