• news.cision.com/
  • PwC/
  • Rätt matchning av köpares och säljares förmågor ökar avkastningen för aktieägarna

Rätt matchning av köpares och säljares förmågor ökar avkastningen för aktieägarna

Report this content

Att se till att behoven av kapacitet och kompetens överlappar varandra mellan köpare och säljare är nyckeln till en bra affärstransaktion. Det här visar en ny stor studie där 800 företagstransaktioner inom 16 branscher har genomlysts av PwC.

– Undersökningen visar att affärer som drevs med överlappande förmågor i främsta rummet genererade en betydligt bättre årlig totalavkastning för aktieägarna. I genomsnitt var resultatet drygt 14 procentenheter bättre än för de affärer som saknade samma fokus, berättar Johan Rosenberg, som är ansvarig för M&A på PwC Sverige.

I studien har PwC tittat närmare på de 50 största affärerna med noterade köpare inom totalt 16 branscher. Målet har varit att utvärdera de egenskaper som kännetecknade de gynnsamma affärerna ur ett köpar- och aktieägarperspektiv. 

– Om en affär leder till värdeskapande beror mindre på om den syftar till konsolidering, diversifiering eller inträde på nya marknader. Det som spelar roll är om det finns en tydlig logik för kapacitet och förmågor mellan köparen och det uppköpta bolaget, säger Johan Rosenberg. 

Resultaten visar att två ingredienser var vägvinnande för en långsiktigt lyckad affär. Dels att köparen förvärvar utifrån ett mål för en kompetens eller förmåga som bolaget behöver stärka. Dels att köparen använder sina egna styrkor och kompetenser för att generera värde från bolaget som köps.

– Affärerna där någon av de här två faktorerna ingick, genererade en genomsnittlig årlig total aktieägaravkastning som var 3,3 procentenheter över genomsnittet. Affärer utan några av de egenskaperna däremot gav en avkastning som var 10,9 procentenheter under snittet.
 

Största fördelarna inom branscherna läkemedel, hälsa och telekom
Fördelarna med fokus på förmågor kunde noteras i samtliga 16 undersökta branscher. Andelen kapacitetsdrivna affärer var högst inom läkemedelsbranschen (92 procent).

– Det här är logiskt eftersom branschens affärer ofta kombinerar ett företags innovationsförmåga med ett annat företags styrka i distributionen, menar Johan Rosenberg.  

Andra ledande branscher när det gäller affärer med förmågor som ledstjärna, var hälsa och telekommunikation, båda med 90 procent kapacitetsdrivna affärer. På andra sidan återfanns olje- och gasindustrin (62 procent), där förvärv av tillgångar ofta spelar en viktig roll utöver kapacitetsdelarna.

Studien visar att de uttalade strategiska avsikterna som uttalas i företagens pressmeddelanden i samband med en affär, oftast visade sig ha liten eller ingen inverkan på värdeskapandet. 

– Vi ser också att affärer som syftade till geografisk expansion utmärkte sig negativt, till stor del för att många av dem (34 procent) var affärer med lågt fokus på själva affären, avslutar Johan Rosenberg.

Om undersökningen Doing the right Deals
PwC har tittat närmare på 800 affärer slutförda mellan 2010 och 2018, fördelade på de 50 största affärerna inom 16 branscher och med börsnoterade köpare. Affärerna analyserades med utgångspunkten i att hitta de karaktäristiska delar som bidrog till ett högre aktieägarvärde. 

Undersökningen baserades på forskning utförd av Bayes Business School of City, University of London. När det gäller skattning av affärernas framgång så har mätperioden omfattat tiden strax före tillkännagivandet till ett år efter slutförandedag. Jämförelse har sedan gjorts med resultaten från det ledande lokala marknadsindexet under samma tidsperiod.

För mer information
Johan Rosenberg, ansvarig för M&A, PwC Sverige
johan.rosenberg@pwc.com, 070-929 35 52

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 900 medarbetare runt om i hela landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 35 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 295 000 medarbetare i 156 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar