Rekordstor optimism bland världens företagsledare

Report this content

Allt fler företagsledare runt om i världen tror nu på ökade intäkter och en stark världsekonomi. Samtidigt så skuggas de ljusa framtidsutsikterna av orosmoln som till exempel cyberhot och förväntade skattehöjningar till följd av pandemihanteringen. Det visar några av resultaten från PwC:s årliga vd-undersökning där 1 779 företagsledare från 100 länder har medverkat.

– Det som utmärker årets resultat är först och främst ett enormt uppsving när det gäller synen på ekonomins utveckling. Aldrig tidigare i undersökningens tjugofyraåriga historia har vi sett en så stor andel som tror på tillväxtökning, såväl i världsekonomin som i det egna företaget, berättar Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PwC Sverige. 

När det gäller den egna verksamheten så förväntar sig hela 74 procent av de globala och 70 procent av de svenska företagsledarna att tillväxten kommer öka under det kommande året. På längre sikt så ser så många som nio av tio företagsledare en ökad tillväxt under de närmaste tre åren, såväl globalt som i Sverige.


Pandemi och och cyberhot skrämmer mest
– Samtidigt som ekonomin spås gå på högvarv så ser företagsledarna allt fler utmaningar. Generellt så har oron ökat markant sedan ifjol och då inte bara kopplat till pandemi och hälsorisker, säger Sofia Götmar-Blomstedt och fortsätter;
– Cyberhoten tar allt större plats och skattehöjningar till följd av de skuldberg som byggts upp under pandemihanteringen klättrar nu rejält på listan över farhågor.


Skuldberg skapar bekymmer
Ett av de områden som klättrar rejält bland utmaningarna är osäkerhet inom skatteområdet. Så många som 60 procent av företagsledarna svarar att de tror att hanteringen av de växande nationella skulderna kommer att leda till att det egna företaget drabbas av skattehöjningar.

– I vissa länder är oron för skattehöjningar särskilt hög, som i USA (81 procent) och Storbritannien (69 procent). Vi kan även se att den här oron inte är lika stor i Sverige, där endast 35 procent ger samma svar, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

Skiftande syn på balansakten mellan tillväxt och klimathantering
– När vi nu förhoppningsvis lämnar pandemin bakom oss under 2021 är en viktig fråga hur vi kan kombinera kortsiktig ekonomisk återhämtning med långsiktiga klimatmål. Här ser vi tydliga skillnader mellan olika delar av världen. Åtta av tio kinesiska företagsledare sätter tilltro till politikernas förmåga att balansera ekonomisk och klimatmässig utveckling. I USA ger endast fyra av tio företagsledare samma svar, avslutar Sofia Götmar-Blomstedt.

Övriga intressanta resultat från rapporten är bland annat att:

  • USA drar ifrån Kina som det viktigaste landet för tillväxt i det egna bolaget jämfört med förra årets resultat. I år är det även 28 procent fler företagsledare som ser Storbritannien som ett av de viktigaste länderna för tillväxt under de kommande 12 månaderna.

  • Högtryck för digitala investeringar. 83 procent av företagen kommer att genomföra ökade satsningar på den digitala omställningen under de närmaste tre åren till följd av påverkan från pandemin.

  • Svenska företagsledare är betydligt mer självkritiska än det globala snittet när det gäller att mäta klimatpåverkan. 54 procent menar att de borde vara bättre på att mäta företagets påverkan.

  • Svenska företagsledare är mindre benägna att investera i forskning och utveckling. Det globala snittet för ökade investeringar under det kommande tre åren är 58 procent, samtidigt som motsvarande siffra bland de svenska svaren är 36 procent.   

  • Företagens förmåga att leverera tillräckligt prognoser lämnar en del övrigt att önska. Bara hälften av företagen kan till exempel ta fram rättvisande prognoser för utfallet av forskning, utveckling och innovationer.                                            

Om undersökningen
1 779 företagsledare från 100 länder har intervjuats under januari och februari 2021. Här kan du ta del av rapporten i sin helhet: https://www.pwc.se/ceo-survey.

För mer information
Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige
sofia.goetmar-blomstedt@pwc.com
010-212 72 82

Jörgen Haglund, Markets Leader, PwC Sverige
jorgen.haglund@pwc.com
010-213 31 51

Martin Askman, t f presschef, PwC Sverige
martin.x.askman@pwc.com
073-358 31 43

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar