Rekordtapp i tillväxttro bland världens företagsledare

Report this content

Knappt var femte vd tror på ökad global tillväxt under de kommande tolv månaderna, vilket kan jämföras med närmare åtta av tio som gav samma svar förra året. Detta enligt PwC:s årliga vd-undersökning där drygt 4 400 företagsledare frågats ut om nuläge och framtid. Undersökningen visar också att många företag måste ställa om för att fortsätta vara relevanta, och att den ekonomiska verkligheten gör att andra viktiga utmaningar riskerar att hamna i skymundan.

– Optimism och framtidstro har förbytts i en mer dyster syn på tillväxt och ekonomisk utveckling, och vi får gå tillbaka till finanskrisen för 15 år sedan för att se en liknande svängning. Samtidigt finns det ljusglimtar, bland annat när det gäller svenska bolags inställning till klimatfrågor, säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige.

Stort behov av omställning - svenska vd:ar har större klimatfokus
Samtidigt som många företagsledare är mitt uppe i hanteringen av den ekonomiska verkligheten så ser de stora behov av att förändra verksamheten. Fyra av tio företagsledare menar till och med att bolaget bara kommer att vara relevant i högst tio år till med nuvarande inriktning. Hela 76 procent säger att de kommer investera i automatisering av processer och system som ett sätt att ställa om. Drygt 70 procent ser ett ökat fokus på kompetensutveckling av medarbetarna, och nästan lika många ser behov av att införa ny teknik för att utveckla verksamheten

– Undersökningen visar också att svenska vd:ar är mer intresserade av klimatrelaterade investeringar, till exempel användning av alternativa energikällor och satsningar på att minska bolagets koldioxidpåverkan.  Dessutom uppger 39 procent av de svenska företagen att de har utvecklat nya klimatvänliga produkter och processer. Globalt är motsvarande siffra 25 procent, berättar Sofia Götmar-Blomstedt.

Risk att omvärldshot nedprioriteras i orostider
I årets undersökning uttrycker fyra av tio vd:ar oro för ökad inflation och minskad köpkraft och tre av tio för makroekonomisk instabilitet. Givet världsutvecklingen med bland annat Rysslands invasion av Ukraina, har geopolitiska konflikter klättrat på oroslistan. Cyber- och hälsorisker som låg i topp förra året, hamnar nu först på plats fyra och fem och bekymrar nu så få som 20 respektive 14 procent. Även riskerna med klimatförändringarna hamnar långt ner på oroslistan, där bara 14 procent ser utvecklingen som ett hot mot den egna verksamheten.
– Verkligheten tvingar företagen att prioritera ekonomiska utmaningar. Det här är samtidigt oroande, då det gäller att behålla fokus på samtliga riskfrågor även i sämre tider. Ett exempel är cyberrisker som är ett direkt hot mot verksamheten och kan leda till stora kostnader och ett sargat varumärke, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

USA och Tyskland stärker positionerna
En annan slutsats är att 40 procent ser USA som det viktigaste landet för bolagets tillväxt de kommande tolv månaderna. Kina kommer på andra plats med 23 procent, och gapet mellan de två globala tungviktarna har därmed ökat sedan förra året. För svensk del är Tyskland i fortsatt i topp och i år är det åtta procentenheter fler som anger landet som viktigast för tillväxten. Även de nordiska ländernas betydelse har ökat markant för svenska vd:ar jämfört med för ett år sedan.


Andra resultat från undersökningen

 • Mer tillåtande företagskultur i svenska bolag
  När det gäller förtroendefrågor och företagskultur sticker svenska bolag ut i positiv bemärkelse. Av de svenska företagsledarna uppger 64 procent att det är acceptabelt att göra mindre fel inom bolaget. För de globala vd:arna är motsvarande siffra betydligt lägre (46 procent).
   
 • Ökat behov av samarbeten för att lösa samhällsutmaningar
  Få företag uppger att de samarbetar med andra utomstående aktörer för att lösa samhällsutmaningar. Till exempel är det bara ett av tio bolag som samarbetar med entreprenörer eller start-ups när det gäller samhällsfrågor.

   
 • Företagsledarna vill lägga mer tid på relationer
  När företagsledarna får svara på hur de skulle vilja disponera sin tid, visar det sig att de vill frigöra tid från operationella frågor till förmån för mer kontakter med medarbetare och kunder.

Om CEO Survey
CEO Survey är en global vd-undersökning som PwC har publicerat i 26 år. I årets upplaga medverkar 4 410 företagsledare från 105 länder intervjuats om synen på nuläge och framtid. 71 svenska vd:ar medverkar i undersökningen, som genomfördes under oktober och november 2022. Här kan du ta del av rapporten: https://www.pwc.se/ceosurvey.

För mer information
Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige
sofia.goetmar-blomstedt@pwc.com 
010-212 72 82

Johan Eriksson, kommunikationschef PwC Sverige
johan.eriksson@pwc.com
072-880 95 08

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media