Samarbete mellan nordiska huvudstäder allt viktigare i framtiden

Stockholm topprankas i en ny rapport över nordens huvudstäder. Rapporten slår även fast att de nordiska huvudstäderna utgör ett kluster av attraktiva städer, men de behöver stärka samarbetet över gränserna för att bli globalt framgångsrika. Detta visar PwC rapporten ”Northern Lights - The Nordic Cities of Opportunity” som presenteras den 3 juli i Almedalen på  seminariet Ju mer vi är tillsammans – en nordisk konkurrensfördel?

Cities of opportunity Nordic 2012 sammanfattningSedan 2007 genomför PwC den årliga rapporten Cities of Opportunity där ett urval av globala storstäder analyseras och rangordnas. I förra årets upplaga ingick Stockholm som enda nordiska huvudstad i studien och rankades etta i tre kategorier, vilket placerade Stockholm på en fjärdeplats på den totala världsrankingen.

– Med Stockholms positiva resultat som utgångspunkt har PwC nu använt samma variabler och indikatorer i en kartläggning av Nordens samtliga huvudstäder. Utgångspunkten är att vi ser hur den nordiska regionen växer sig allt starkare i den globaliserade ekonomin och ett ökat intresse för så väl begreppet ”The Swedish way”, som ”The Nordic way”, kommenterar Jan Sturesson, globalt ansvarig för Government & Public Services inom PwC.

  • Totalt sett hamnar Stockholm i topp i den nordiska rankingen och med ledande position inom tre områden – teknologisk mognad, hälsa, trygghet och säkerhet samt ekonomisk slagkraft.
  • Andra huvudstäder som når förstaplatsen inom någon/några kategorier:
    • Köpenhamn - demografi och livssituation, möjlighet att driva affärsverksamhet, kostnadsbild samt tillgänglighet som besökare
    • Helsingfors - intellektuellt kapital och innovation samt hållbarhet och miljö
    • Oslo - transport och infrastruktur
    • Reykjavik - uppnådde ingen högstapoäng i någon enskild kategori

– Vi ser de nordiska huvudstäderna som ett kluster av högpresterande, attraktiva städer med en stark potential när det gäller samarbete. Men för att Norden fullt ut ska kunna bli ett globalt relevant kluster i framtiden behövs en starkare vision och story, samt en strategi som koordineras mellan de nordiska länderna. Infrastruktur som sammanbinder regionen och förenklar transporten av människor och gods på vägar, järnvägar och i luften är avgörande, säger Jan Sturesson.

– Stockholm och de nordiska huvudstäderna har en enorm potential i den globala varumärkeskonkur­rensen. Framför allt finns det en medveten holistisk syn på staden och på urbaniseringsprocessen som skapar långsiktig hållbarhet och attraktion. Detta leder till hög densitet av människor, företag och innovationer som skapar förutsättningar för fungerande innovationssystem samt unika upplevelser, avslutar Jan Sturesson.

Som bilaga till denna pressrelease bifogas en inledande sammanfattning av rapporten.

För ytterligare information kontakta:
Jan Sturesson, globalt ansvarig för Government & Public Services, PwC
Tel: 070-569 37 37, e-post: jan.sturesson@se.pwc.com

Margareta Irenaeus, director, PwC Sverige
Tel: 0709-29 21 73, e-post: margareta.irenaeus@se.pwc.com

Martin Askman, presschef, PwC Sverige
Tel: 070-929 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 169 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar: