Stora skillnader i upplevd trygghet bland svenska storstäder

Report this content

Det är fler som upplever att tryggheten i det egna bostadsområdet har försämrats än de som upplever en förbättring under de senaste fem åren. När det gäller huvudansvar för att lösa trygghetsutmaningen så pekar svenskarna i första hand på kommunerna. Det här visar en ny undersökning om trygghet och boende som PwC har tagit fram med stöd av Kantar/Sifo.

– 35 procent av svenskarna uppger att tryggheten har blivit sämre i det egna bostadsområdet sedan 2017, samtidigt som 27 procent upplever en förbättring. Det som framförallt är intressant är den skillnad i utveckling som vi ser i olika storstadsområden, berättar Helena Ehrenborg, ansvarig för fastighetsbranschen, PwC Sverige. 

Enligt resultaten så upplever hela 44 procent av Malmöborna en ökad trygghet och 27 procent en minskning. Sämre ställt är det i Göteborg där differensen är tydlig åt andra hållet och där bara 22 procent svarar att tryggheten har ökat, samtidigt som 36 procent tycker att tryggheten har minskat. Även i Stockholm går utvecklingen åt fel håll och där 28 procent ser en förbättring och 37 procent anger en försämrad trygghet.

– Vi kan också se tydliga skillnader mellan inkomstgrupper. Personer med lägre inkomster upplever i högre grad en försämrad trygghet i jämförelse med respondenter som har högre inkomster, säger Helena Ehrenborg.

Undersökningen har även tittat närmare på vem som bör ha huvudansvar för att lösa trygghetsutmaningarna i Sveriges bostadsområden. Här hamnar kommunerna i topp, vilket uppges av 40 procent, följt av staten (23 procent) och polisen (20 procent). Bara sju procent menar att fastighetsbolagen har huvudansvaret.

Om undersökningen
Svenska folkets åsikter om trygghet i bostadsområden är en attitydundersökning som PwC genomfört
via Kantar/Sifo under maj 2022 och där 1 025 personer i åldrarna 18-79 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.

För mer information
Helena Ehrenborg, ansvarig för fastighetsbranschen, PwC Sverige
helena.ehrenborg@pwc.com
070-929 33 08

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar