• news.cision.com/
  • PwC/
  • Svensk säkerhetsprofil medverkar på internationell konferens om cybersäkerhet

Svensk säkerhetsprofil medverkar på internationell konferens om cybersäkerhet

Report this content

Att cyberhot har växt fram till ett omfattande globalt samhällsproblem råder det inget tvivel om. Ett av initiativen som ska försöka bidra till att tackla utmaningen är säkerhetskonferensen Billington International Cybersecurity Summit, som i år anordnas för tredje året och där PwC:s säkerhetsexpert Richard Oehme har en central roll.

Konferensen samlar internationellt välkända ledare inom området cybersäkerhet. Syftet är att dela information och erfarenheter och hitta nya samverkansformer mellan civila samhället, militär, säkerhetstjänster, näringsliv och den akademiska världen. Bland tidigare medverkande återfinns till exempel Estlands president, chefen för Storbritanniens National Cyber Security Centre och ansvarig för Israels National Cyber Bureau.

Under årets konferens som genomförs 21 mars på National Press Club i Washington medverkar globala cybersäkerhetsexperter från bland annat Asien, Mellanöstern och Östeuropa. En av deltagarna är svensken Richard Oehme som idag arbetar med cybersäkerhet på PwC och med tidigare mångårig bakgrund som verksamhetschef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Richard Oehme är på plats för att delta i en panel på temat Global Cyber Threats tillsammans med John Felker, chef för Department of Homeland Securitys operativa cybersäkerhetscenter (NCIC) och Taimar Peterkop, generaldirektör för Estlands cybersäkerhetsmyndighet.

– Cyberhoten är redan ett av vår tids allra största samhällsproblem. Vi behöver nu hitta gemensamma lösningar över nationsgränserna för ett hållbart digitalt samhälle. Den här konferensen innebär en viktig möjlighet till just sådan internationell samverkan, kommenterar Richard Oehme, Director Cyber Security, PwC Sverige.

Mer information om konferensen Billington International Cybersecurity Summit:
https://www.billingtoncybersecurity.com/3rd-annual-billington-international-cybersecurity-summit

För mer information:
Richard Oehme, Director Cyber Security, PwC Sverige
Telefon: 0728-80 90 70
E-post: richard.oehme@pwc.com   

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Cyberhoten är redan ett av vår tids allra största samhällsproblem. Vi behöver nu hitta gemensamma lösningar över nationsgränserna för ett hållbart digitalt samhälle.
Richard Oehme