Svenska bolag har lägre beredskap för cyberbrott

Hela 74 procent av företagsledarna för svenska bolag oroas över att cyberbrott kan hota tillväxten. Men trots de ökade riskerna så är de svenska bolagens beredskap lägre än i många andra länder. Det visar en undersökning från PwC där 1 400 vd:ar har medverkat.

– Undersökningen bekräftar vår bild av att allt fler bolag nu ser på cybersäkerhet som verksamhetskritiska frågor. Allra mest oroliga är av företagsledarna i USA som ser cyberhoten som det allra största orosmolnet för tillväxt och då till och med större än de aktuella handelskonflikter som råder, berättar Jakob Bundgaard ansvarig Cyber Security, PwC Sverige.

Men trots medvetenheten om hoten så visar undersökningen att de svenska bolagens beredskap är lägre än både det globala och västeuropeiska genomsnittet.

Bolagens beredskap för cyberbrott

Sverige 69 %
USA 77 %
UK 82 %
Kina 89 %
Västeuropa snitt 81 %
Globalt snitt 75 %

Fråga: Vår organisation är resistent mot cyberhot (hög motståndskraft mot attacker och kan återhämta sig snabbt). Källa: PwC CEO Survey Cyber Security.

– Det är naturligtvis oroande att vi släpar efter många länder när det gäller tilltron på säkerhet. Vi ser också att det finns en viss naivitet bland svenska bolag när det gäller synen på säkerhet och ny teknik som AI. Här är svenska företagsledare till och med de som vill se minst regleringar av alla. Bara 29 procent är för begränsningar för datainsamling kopplat till utvecklingen av AI. Att jämföra med drygt hälften i ett globalt snitt, säger Jakob Bundgaard.

Bolagen som vill se begränsningar för att hantera AI

Sverige 29 %
UK 34 %
USA 41 %
Kina 85 %
Västeuropa snitt 41 %
Globalt snitt 52 %

Fråga. Regeringar bör införa begränsande bestämmelser kring datainsamling för att hantera utvecklingen av AI. Källa: PwC CEO Survey Cyber Security.

Om undersökningen
Resultaten om företagsledarnas syn på cybersäkerhet är hämtade från PwC:s årliga vd-undersökning CEO Survey med 1 400 medverkande storbolag. Mer information om rapporten och undersökningen: https://www.pwc.se/ceosurvey.

För mer information
Jakob Bundgaard ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
jakob.bundgaard@pwc.com
070-929 13 23

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 34 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.
 
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar