• news.cision.com/
  • PwC/
  • Svenska folket efterlyser högre säkerhet och mer reglering av AI

Svenska folket efterlyser högre säkerhet och mer reglering av AI

Report this content

Endast en procent av svenska folket har fullt förtroende för AI, men de tror samtidigt att förtroendet kan öka genom bättre säkerhetssystem och reglering. Dessutom är bara en tredjedel positiva till att använda Chat GPT i sitt arbete. Det här är några av resultaten från en ny undersökning bland privatpersoner som har tagits fram av PwC med stöd av Kantar Sifo.

I undersökningen har 25 procent hög eller mycket hög kännedom om AI (Artificiell intelligens), drygt 40 procent har grundläggande insikter medan endast sju procent vet i princip inte någonting om AI.
– Det visar att AI är i folks medvetande om än i olika grad. Men för att lyckas behövs konsumenternas förtroende och den här undersökningen pekar tydligt på vad det är de främst efterlyser, säger Fredrik Lundberg, Head of AI, Data & Analytics på PwC Sverige.

Få litar på AI och många vill se fokus på säkerhet och reglering
På frågan om tillit, svarar 18 procent att de är mycket eller ganska benägna att lita på AI och 30 procent tror att AI kan bidra positivt till samhället.
– Undersökningen visar även att uppemot 78 procent misstror AI-system i olika grad. Det innebär att en överväldigande majoritet har ett bristande förtroende för AI-lösningar, säger Fredrik Lundberg.

För att öka förtroende är det framför allt tre delar som behöver vara på plats enligt deltagarna i undersökningen

  • Bättre och mer robust säkerhet för att skydda AI-system från fel och missbruk (53 procent )
  • Ökad reglering: lagar och förordningar som styr användning och utveckling av AI (42 procent )
  • Utbildning/kunskap om hur AI-system fungerar, deras potential och begränsningar (35 procent )

– AI är här för att stanna och då måste kunderna kunna lita på att företag utvecklar och använder sina AI-lösningar på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Företagen behöver även kunna förklara hur de använder och behandlar kunders personliga information. Sedan måste även lagstiftning gå i takt med utvecklingen och där är vi inte riktigt än, säger Fredrik Lundberg.

Säkerhet och integritet viktigt för användare
De faktorer som deltagarna i undersökningen sätter främst för att de själva ska använda AI-drivna lösningar är:

  • Säkerhet  - hur säker AI-lösningen är för cyberattacker och dataläckor (44 procent)
  • Pålitlighet - hur tillförlitlig AI-lösningen är när det gäller att utföra uppgifter korrekt (40 procent)
  • Etik och integritet - hur väl AI-lösningen respekterar personuppgifter och rättigheter (35 procent)

Däremot uppger endast fem procent att det är viktigt att AI-lösningen är miljövänlig.

Chat GPT används främst som underhållning
Av deltagarna i undersökningen har 65 procent hört talas om Chat GPT och nästan en tredjedel (31 procent) är positiva till att använda chattbotar i sitt arbete. Samtidigt är det bara 17 procent som för närvarande använder Chat GPT i arbetet.
– Undersökningen visar att AI-verktygen inte bara används för nöje och lärande, utan även i andra sammanhang. Det här indikerar en lovande utveckling med ökad användning av AI-verktyg i arbetslivet. Men även här är det viktigt att det görs på ett ansvarsfullt sätt. Det finns många risker med att använda dessa teknologier i arbetslivet, till exempel kopplat till informationssäkerhet och data som modellen använder, säger Fredrik Lundberg.

Om undersökningen
Svenskarna om AI är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under maj 2023, och där 1 108 personer i åldrarna 18-80 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambition att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.

För mer information
Fredrik Lundberg, Head of AI, Data & Analytics på PwC
fredrik.lundberg@pwc.com
070-606 22 66

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar