Svenska folket ger grönt ljus till mer digital vård

Report this content

Tre av fyra svenskar kan tänka sig att använda digital vård i framtiden och många öppnar även upp för att dela den egna hälsodatan. Det här visar en ny undersökning om vården som PwC har tagit fram med stöd av Kantar/Sifo.

Resultaten visar att motståndet till digital vård är störst bland äldre personer, där var tredje person uppger att de inte vill använda digitala vård alls. Det finns också en skepsis bland personer med lägre utbildning, där så många som 42 procent säger blankt nej till digital vård.

Ur ett geografiskt perspektiv så hamnar Västsverige klart över snittet och i Göteborg är det så många som 83 procent som ställer sig bakom digital vård, vilket kan jämföras med de andra storstäderna, Stockholm och Malmö, där motsvarande siffror hamnar på 72 respektive 73 procent.

Undersökningen har även tittat närmare på hur svenska folket ställer sig till att dela data om den egna hälsan. Här visar resultaten att en klar majoritet - 57 procent - säger ja till att dela hälsodata.

– Vi ser samma tendens som för inställningen till digital vård, där kvinnor är mindre benägna att dela hälsodata. 53 procent svarar ja på frågan, vilket kan jämföras med 60 procent av männen. Även här finns det geografiska skillnader. I Göteborg är det till exempel 60 procent som kan tänka sig att dela hälsodata, men i Småland är det bara 47 procent som ger samma svar, avslutar Henrik Schildt.

Om undersökningen
Svenska folkets åsikter om digital vård är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under maj 2022 och där 1 025 personer i åldrarna 18-79 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.

För mer information
Henrik Schildt, branschexpert inom hälso- och sjukvård, PwC Sverige
henrik.schildt@pwc.com
070-550 63 30

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar