Svenska folket sätter privatekonomin i fokus under 2023

Report this content

Med osäkra ekonomiska tider runt hörnet planerar närmare hälften av svenskarna förändringar av privatekonomin under nästa år. Mest aktiva är yngre personer och de två viktigaste åtgärderna är att minska konsumtionen och öka sparandet. Det här visar en ny undersökning ställd till svenska folket, som har tagits fram av PwC med stöd av Kantar/Sifo.

– 42 procent av svenskarna planerar att lägga om den egna ekonomin under 2023. Tittar vi i åldersgruppen yngre personer är det 51 procent som ger samma svar, berättar My Lidén som är revisor och rådgivare på PwC Sverige.

Den vanligaste förändringen är minskad konsumtion som anges av 44 procent. Därefter följer ökat sparande och förändringar av matinköp, vilket 35 respektive 30 procent har svarat. På listan över vanor som svenskarna inte tänker förändra i någon högre grad, märks till exempel översyn av lån som 14 procent anger, och att göra färre semesterresor som bara nio procent lyfter fram.
– Undersökningen ger också signaler om nästa års bostadsmarknad. Bara fyra procent planerar att byta till en billigare bostad av privatekonomiska skäl under 2023, säger My Lidén.

Svenska folkets fem vanligaste förändringar av privatekonomin under 2023
(andel i procent av personer som tänker sig förändringar)

 
Minska min konsumtion (till exempel kläder, möbler/inredning, hemelektronik)   44
Öka mitt sparande        35
Använda billigare matråvaror och köper efter säsong    30
Laga mer mat/baka själv  20
Göra färre restaurangbesök    19

Kvinnor minskar konsumtionen mest
I topp bland de ekonomiska aktiviteterna hamnar alltså minskad konsumtion, och här är det stora skillnader mellan kvinnor och män. Enligt undersökningen tänker 56 procent av kvinnorna minska inköpen. Motsvarande siffra bland män är 32 procent. Istället är männen mer benägna att dra ner på nöjen och siktar även i högre grad på att jobba mer alternativt ta extrajobb.

Geografiskt är västsvenskarna mest benägna att dra ner på konsumtionen (50 procent), och i andra änden återfinns norrlänningarna - mellersta Norrland (31 procent) och norra Norrland (35 procent).

Yngre mer inriktade på ökat sparande
Resultaten visar också att yngre personer i åldersspannet 16-34 år, är klart mest inriktade på sparande. Här anger 54 procent en ökning under 2023, vilket kan jämföras med 25 procent i kategorin 35-55 år och 21 procent i åldrarna 56-79 år.

Det finns även geografiska skillnader när det gäller sparandet, där personer i mellersta och norra Norrland är allra mest inriktade på en ökning under det kommande året, 57 respektive 47 procent.
– Signalerna från undersökningen visar att vi kan förvänta oss en avvaktande inledning på 2023 när det gäller konsumtion. Jag ser det också som sunt att yngre personer planerar ett ökat sparande i dessa osäkra tider, avslutar My Lidén.

Övriga resultat från undersökningen

  • Äldre personer kommer att fokusera mer på att hitta billigare matråvaror och köpa efter säsong (42 procent). Snittet är 30 procent.
  • Yngre personer (26 procent) och låginkomsttagare (30 procent) är mer inriktade på att jobba mer/extrajobba. Snittet är 14 procent.
  • Personer i södra Sverige tänker dra åt svångremmen mest när det gäller nöjen (26 procent). Snittet är 18 procent.
     

Om undersökningen
Svenskarna och privatekonomin 2023 är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under november och december 2022 och där 1 137 personer i åldrarna 16-79 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.

För mer information
My Lidén, revisor och rådgivare, PwC Sverige
my.liden@pwc.com
070-929 28 92

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar