• news.cision.com/
  • PwC/
  • Svenska folket vill att näringslivet tar ett större samhällsansvar

Svenska folket vill att näringslivet tar ett större samhällsansvar

Report this content

Hela 78 procent av svenska folket anser att företagen behöver ta ett större klimatansvar. Dessutom vill de att näringslivet ska fokusera mer på mångfald och inkludering, och arbeta för att minska det digitala utanförskapet. Det här visar en ny undersökning ställd till privatpersoner mellan 16-79 år, som har tagits fram av PwC med stöd av Kantar/Sifo.

– Det är tydligt att det svenska folket vill att näringslivet tar ett större ansvar i viktiga samhällsfrågor. De flesta företag har goda möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle, men de kan också bli ännu bättre på att tydliggöra samhällseffekterna som de skapar. Genom att inspirera andra kan näringslivet fortsätta att vara en motor för en positiv samhällsutveckling, säger Sofia Leffler Moberg, som är hållbarhetsspecialist på PwC Sverige.

Fråga. Behöver svenska företag ta ett större eller mindre ansvar när det gäller att arbeta för:
(Andel som svarar större ansvar)
En minskad klimatpåverkan 78 procent
Ökad mångfald och inkludering 58 procent
Att minska digitalt utanförskap 42 procent

Källa: PwC:s undersökning Svenskarna om näringslivets ansvar

Olika uppfattningar om mångfald och inkludering
Svenska företag har också en viktig roll att spela för mångfald och inkludering. Mer än varannan svensk tycker att företagen behöver ta ett större ansvar för ökad mångfald och inkludering, och bland kvinnor är andelen nästan 7 av 10.
– Det här är en avgörande fråga för att alla ska ha lika möjligheter, inte minst inom arbetslivet. Med en situation med både ett ökande utanförskap och brist på arbetskraft, har vi som samhälle inte råd att ducka för utvecklingen, menar Sofia Leffler Moberg.

Digitalt utanförskap viktig fråga för äldre
I takt med att samhället digitaliseras växer även behovet av en diskussion om digitalt utanförskap. Här menar drygt 4 av 10 medverkande att företag behöver ta ett större ansvar för att minska utanförskapet. Den här åsikten ökar högre upp i åldrarna, och i gruppen 56-79 år efterfrågar hälften ett större ansvar från företagen.
– Digitaliseringen är viktig både för vårt eget vardagsliv, företagen och samhället, men det får inte ske på bekostnad av att människor ställs utanför. Vad händer till exempel med de individer som inte kan göra sina bankärenden i mobilen, eller signera avtal digitalt? Det här är en utmaning där vi behöver säkerställa att alla har möjlighet att delta i samhället på lika villkor, avslutar Sofia Leffler Moberg.

Klimatåtgärder och hållbarhet i topp bland FN:s mål
De medverkande i undersökningen har även rangordnat de viktigaste områdena för svenska företag att arbeta med, utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Listan toppas av: 

  1. Bekämpa klimatförändringarna (34 procent)
  2. Hållbar konsumtion och produktion (34 procent) 
  3. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (27 procent)

Om undersökningen
Svenskarna om näringslivets ansvar är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under november och december 2022, och där 1 137 personer i åldrarna 16-79 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.

För mer information
Sofia Leffler Moberg, hållbarhetsspecialist PwC Sverige
sofia.leffler.moberg@pwc.com
072-144 61 42

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar