• news.cision.com/
 • PwC/
 • Svenska företag brottas med skattehantering och vill se en skattereform

Svenska företag brottas med skattehantering och vill se en skattereform

Report this content

Att hantera skatter tar allt mer tid i anspråk för svenska företag och en slumrande skattereform bör väckas till liv igen. Det är några av huvudbudskapen i Skattebarometern - en årlig undersökning där PwC tittar närmare på näringslivets syn när det gäller skattefrågorna.

– Trots digitalisering och teknikutveckling så fortsätter den negativa trend som vi har sett genomgående under de senaste åren. 44 procent av bolagen menar att de behöver lägga mer tid på skattehantering nu i jämförelse med för fem år sedan. Bara två procent är av motsatt åsikt, berättar Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med ansvar små och medelstora företag på PwC. 

Undersökningen visar också att frågan om en skattereform kan bli högaktuell igen inför höstens riksdagsval. Andelen bolag som är positivt inställda till en reform ökar nämligen markant, från 42 procent förra året till 56 procent i år. Särskilt angelägna är de mindre och medelstora bolagen, där 59 procent ser det som viktigt med en skattereform under den kommande mandatperioden.

Energiskatterna påverkar bolagens framtid
I årets undersökning har företagen även frågats ut om hur de ser på kopplingen mellan energiskatter och utvecklingen av den egna verksamheten.

– 55 procent svarar att energiskatterna har en stor påverkan på hur bolaget kan bedrivas och endast 13 procent uppger att energiskatten har en mycket liten påverkan på utvecklingen. Svaren är i princip på samma nivå oavsett bolagens storlek, med en något större övervikt av påverkan för de mindre och medelstora bolagen, säger Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag på PwC.

Hållbarhetsarbetet behöver utvecklas när det gäller skatteområdet
ESG och hållbarhet är idag begrepp som alla företag måste förhålla sig till och som även behöver vara en viktig del av skattepolicyn. Här visar undersökningen på tydliga utvecklingsmöjligheter, eftersom det bara är 26 procent som uppger att de har fokus på hållbarhetsfrågor inom skatteområdet.

– Höstens riksdagsval närmar sig och det finns flera anledningar till att skattefrågorna bör hamna i blickfånget. Skatteintäkter spelar en viktig roll när vi ska forma vårt framtida samhälle. Samtidigt måste skattevillkoren vara rätt utformade för att bygga det näringsliv där arbetstillfällen och värden skapas, avslutar Ulrika Lundh Eriksson.

Övriga resultat från undersökningen

 • Etik och moral växer i betydelse
  70 procent svarar att de har ökat sitt fokus på etiska och moraliska frågor i förhållande till bolagets skattehantering under de senaste fem åren. Förra året gav 47 procent samma svar.
 • Tjänstepensionen utökas
  19 procent av bolagen planerar att öka medarbetarnas tjänstepension under de närmaste tre åren, vilket kan jämföras med 11 procent förra året. Särskilt tydlig är den här utvecklingen bland de mindre och medelstora bolagen.

   
 • Förberedelse saknas för internationell skatteutveckling
  Närmare hälften - 47 procent - av de mindre och medelstora bolagen uppger att de saknar rätt förberedelse för nya internationella skatteregler.

Om Skattebarometern 2022
Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 300 bolag har medverkat, fördelat på 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap, eller med en omsättning på minst en miljard SEK, samt 200 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner SEK.

Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under våren 2022. Här kan du ta del av rapporten: https://www.pwc.se/skatt.

För mer information
Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med ansvar små och medelstora företag, PwC
070-929 14 17
ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag, PwC
070-929 32 40
oscar.warglo@pwc.com

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar