Svenska företag vill se omstart av skattesystemet

Majoriteten av Sveriges företag vill se ett omtag av hela skattesystemet under nuvarande mandatperiod. En anledning kan vara att många bolag uppger att de lägger mer tid på skattehantering idag än för fem år sedan. Större bolag är missnöjda med de nya begränsningsreglerna för ränteavdrag, medan mindre och medelstora bolag vill förändra de så kallade 3:12-reglerna. Det är några av resultaten från PwC:s undersökning Skattebarometern 2019.

– Svenska företag tycker att det är hög tid att genomföra en större skattereform under nuvarande mandatperiod, istället för att fortsätta med det lapptäcke av åtgärder som präglat skatteområdet under årtionden. Företagen är otåliga och anser till och med att vissa skatter är så pass angelägna att förändra att det behövs ett så kallat snabbskattespår, säger Mikael Carlén, partner och ansvarig för affärsområdet Tax & Legal, PwC.

Hur viktigt eller oviktigt är det att en omfattande skattereform genomförs under nuvarande mandatperiod? Svar i procent.

Viktigt 61
Oviktigt 28
Vet inte 11

Källa: PwC:s Skattebarometern 2019

En anledning till att företagen vill se förändringar kan vara den ökade administrativa bördan som många bolag upplever.

– Här menar 38 procent av bolagen att tidsåtgången när det gäller skattehantering har ökat under de senaste fem åren. Bara sex procent upplever en minskning, berättar Mikael Carlén.

Har den tid som ni lägger på skattehantering ökat eller minskat i förhållande till för fem år sedan? Svar i procent.

Ökat 38
Minskat 6
Oförändrat 49
Vet inte 7

Källa: PwC:s Skattebarometern 2019

Undersökningen har även tittat närmare på vilka skatter som är mest angelägna att förändra. Här hamnar arbetsgivaravgifterna i topp och företagen vill se en förändring av dessa här och nu.

– Sedan är det även så att de större bolagen i undersökningen är väldigt missnöjda med de nya begränsningsreglerna för ränteavdrag. Orsaken är sannolikt att regelverket innebär att många bolag drabbas hårt av att inte få fullt avdrag för sina ränteutgifter, samt att det är tekniskt komplicerat att tillämpa, säger Mikael Carlén och fortsätter;

När det gäller de mindre och medelstora bolagen i undersökningen, så vill de lägga stort fokus på att förändra de så kallade 3:12-reglerna.

Andra intressanta resultat från undersökningen är bland annat:

  • Skattemoral blir allt viktigare. 69 procent av storbolagen i undersökningen säger att de har ökat fokus på etiska och moraliska frågor i förhållande till bolagets skattehantering under de senaste fem åren.

  • Bolagen ger grönt ljus till grön skatteväxling men oroas för motsättningar i samhället. Samtidigt som 76 procent av bolagen förespråkar en grön skatteväxling, så ser 64 procent en samhällsrisk i form av ökad friktion mellan storstäder och glesbygd.

  • Nya regler för personaloptioner efterfrågas. En tredjedel av bolagen säger att de skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket för personaloptioner förändrades.
     

Om PwC: s Skattebarometern 2019
Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 375 bolag har medverkat, fördelat på 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst en miljard SEK, samt 275 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner SEK. Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under mars och april 2019.

Parallellt genomför PwC även utfrågningar av samtliga riksdagspartier om synen på skattesystemet och som publiceras löpande under maj och juni på skattebloggen Tax Matters.

För mer information
Mikael Carlén, partner och ansvarig för affärsområdet Tax & Legal, PwC
Telefon: 070-929 52 12
E-post: mikael.carlen@pwc.com

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 34 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.
 
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar