Svenska Turistföreningen erhåller utmärkelsen Årets Redovisning i den ideella sektorn

För 17:e året i rad står PwC bakom utmärkelsen Årets Redovisning i den ideella sektorn. Utmärkelsen delas ut på Ideellt Forum som PwC anordnar tillsammans med Swedbank och Ideell Arena. I år fick Svenska Turistföreningen ta emot utmärkelsen Årets Redovisning i den ideella sektorn.

Organisationen prisas bland annat för en redovisning som är direkt och intresseväckande och som på ett transparent sätt redovisar såväl historisk utveckling som arbetsgivarperspektiv. Svenska Turistföreningen lyfter också i sin redovisning på ett föredömligt sätt fram intressentperspektiv och riskbedömningar.

I snart två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och har varje år utsett ca tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Anna-Mia Rådberg projektledare/skribent Addira och Jenny Engström, kommunikationsansvarig, Svenska Turistföreningen:

- Äntligen! Efter fem år som finalister vann vi guldet! Detta är ett resultat, när samarbete funkar som bäst. Alla på STF har varit med och bidragit till detta vinnaralster. Händelser, foton, fakta, statistik, expertkunskap, idéer och en massa massa engagemang. Då blir det bra.

Anna-Mia Rådberg projektledare/skribent Addira och Jenny Engström, kommunikationsansvarig, Svenska Turistföreningen

Årets redovisning - juryns motivering:
Årets vinnande redovisning är både direkt och intresseväckande. Med ett tydligt och transparent anslag redovisas allt från föreningens 100-åriga medlemsutveckling till dess nuvarande arbetsgivarperspektiv. Trots omfattning och emellanåt mycket information ges goda förutsättningar för ansvarsutkrävande. Inte minst vill vi lyfta ett föredömligt användande av intressentperspektiv och riskbedömningar. Kort sagt, en redovisning att turista i.”

Följande nio organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning i den ideella sektorn:

 

Hedersomnämnande för Bästa Hållbarhetsrapport – Röda Korset

År 2017 var första året med krav på presentation av hållbarhetsrapport för större organisationer. Vi ville därför i år titta extra på hållbarhetsrapporter och lyfta fram goda exempel inom detta område. För 2017 delar vi därmed också ut ett hedersomnämnande för Bästa Hållbarhetsrapport inom ideell sektor. Röda Korset erhåller omnämnandet för Bästa Hållbarhetsrapport i den ideella sektorn med följande motivering från juryn:

”Årets hedersomnämnande går till en redovisning som tydligt visar hur en ideell organisation kan förhålla sig till hållbarhetsarbetet. Genom att enkelt och tydligt utgå från medlemmarnas värderingar andas redovisningen hållbarhet. Ett särskilt plus går till hur väsentlighetsanalysen och den historiska översynen ger läsaren god inblick i poängen med hållbarhetsarbetet.”

Anna Lithander, huvudredaktör och Erica Lindblom, projektcontroller,  Röda Korset:

- Hållbarhet är en sådan viktigt del av vår verksamhet och det känns väldigt roligt att nå ända fram nu när vi har paketerat detta för första gången!

Anna Lithander, huvudredaktör och Erica Lindblom, projektcontroller,  Röda Korset 

Följande fyra organisationer gick vidare till finalen för hedersomnämnandet Bästa Hållbarhetsrapport i den ideella sektorn:

 

 

För mer information kontakta:

Maria Fränne, ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, PwC Sverige
Tel 010 212 46 33, e-post: maria.fraenne@pwc.com

 

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 34 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Prenumerera

Media

Media