• news.cision.com/
  • PwC/
  • Var tredje företagare planerar att avyttra sitt bolag inom tio år

Var tredje företagare planerar att avyttra sitt bolag inom tio år

Report this content

En ny undersökning som Kantar/Sifo tagit fram på uppdrag av PwC visar att många företagare planerar att sälja sitt bolag men har svårt att hitta köpare. Samtidigt uppger en tredjedel av dem att de ska avveckla företaget. Resultaten visar också att förvånansvärt få bolag väntas stanna inom ägarfamiljen. 

Enligt undersökningen planerar 31 procent att avyttra sitt företag inom tio år. Bland företagare över 50 år uppger nästan en femtedel (19 procent) att de planerar att sälja inom de närmaste tre åren. 

– Det är mycket som ska vara på plats för att ett ägarskifte ska bli lyckat. A och O är framförhållning och planering. Att börja i god tid ger bättre förutsättningar, så ska du sälja inom de närmaste åren är det hög tid att sätta igång med förberedelserna nu, säger Johan Rosenberg, finansiell rådgivare och specialist företagsförsäljningar på PwC Sverige.

Svårt att hitta köpare och värdera rätt
Att hitta en köpare, värdering av företaget och skatteregler rankas av företagen i undersökningen som de tre främsta hindren för en försäljning. Skatteregler, värdering och att det är en komplicerad process ses som större hinder för företag med fler anställda, medan de mindre företagen i högre grad upplever att det är ett hinder att ingen i ägarfamiljen vill ta över.

– De hinder som ligger på topp tre är verkligen avgörande för hur resultatet av ett ägarskifte blir. Återigen, god planering och även en öppen dialog om planen framåt är två framgångsfaktorer som företagare måste fokusera på, menar Johan Rosenberg. 

Många mindre företag avvecklas istället för att säljas 
På frågan vem som ska ta över företaget skiljer sig svaren åt beroende på bolagens storlek samt sett till kön och ålder. Exempelvis svarar 40 procent av företag med upp till nio anställda och 43 procent av kvinnorna i undersökningen att de ska avveckla företaget när de slutar, medan endast 10 procent av de större företagen ger samma svar. De uppger istället i högre utsträckning att de ska sälja till ett annat företag, riskkapitalist eller en privatperson. Endast 13 procent av alla respondenter svarar att någon i ägarfamiljen ska ta över bolaget. 

– Det här visar att mindre företag som oftast är mer beroende av ägaren är svårare att avyttra. Det kan resultera i att fungerande företag läggs ner och värdefulla arbetstillfällen försvinner. Det var också lite förvånande att så få planerar för att företaget stannar i familjen. Det kan finnas många orsaker till det, desto viktigare att man tidigt tänker över successionsordningen och för en dialog om det, både inom familjen men även med en utomstående rådgivare, avslutar Johan Rosenberg. 

Tips inför avyttring av företaget

  • Förbered. Bestäm när du vill avyttra, tänk på att det kan ta tid så framförhållning är nödvändigt. Ska företaget överlåtas externt eller inom familjen? Se också över din egen roll framöver, hur går det med befintliga medarbetare, kunder och leverantörer och vilka avtal som finns. Vilka blir skattekonsekvenser och hur påverkas privatekonomin?
  • Värdering av företaget. Titta bland annat på intjäningsförmåga, rörelsekapital, bransch och beroenden av dig som nuvarande ägare.
  • Hitta köpare. Både praktiska och emotionella aspekter vägs ofta in när man ska sälja sitt livsverk. Vad väger tyngst för dig?
  • Tydligt och korrekt köpeavtal. Viktigt att ta juridisk hjälp för att försäljningen ska slutföras när avtalet signeras och det inte kommer in krav eller att det uppstår schismer efteråt. 

Om undersökningen Ägarskiften i svenska företag
PwC genomförde undersökningen med hjälp av Kantar/Sifo under första kvartalet 2023. Totalt deltog 1 050 företagare. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom näringslivet. Bakgrunden är PwC:s ambition att bidra till att lösa komplexa utmaningar både inom näringslivet och det svenska samhället.

För mer information
Johan Rosenberg, finansiell rådgivare och specialist företagsförsäljningar, PwC Sverige
johan.rosenberg@pwc.com
070-929 35 52

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar