Varning för bristande cybersäkerhet under julhandeln

Julhandeln pågår för fullt och detaljhandelns försäljning väntas återigen sätta nya rekord. I takt med att försäljningen flyttas från fysiska butiker till e-handel är det fler som storsatsar på strategier för försäljning på nätet. Men samtidigt som digitaliseringen förändrar handelsmönster så sackar en viktig del efter – nämligen säkerhetstänket. Både köpen på nätet och själva julklapparna kan leda till säkerhetsincidenter.  

Jakob Bundgaard, ansvarig för cybersäkerhet på PwC, ser att det finns mycket att göra för att säkra e-handeln inför julen och lyfter tre viktiga punkter att ta med i planeringen för ökad säkerhet.

Systemens tillförlitlighet
Tillgängligheten till e-handelsplattformar är självklart en viktig del för konsumenten. Även korta avbrott kan minska försäljningen, men också leda till missnöje och i förlängningen negativ påverkan på varumärket. Till exempel är backoffice-system för  lagerhantering och logistik väldigt viktiga. Här behöver återförsäljare intensifiera stresstestning av webbplatser i god tid före handelstoppar, för att säkerställa att de klarar av ökad trafik.

Dataintegritet
När volymen av transaktioner ökar finns det mer av personlig information och betalningsdata i omlopp som behöver skyddas. Detaljhandlarna måste öka säkerheten och kontrollen av dessa flöden inför julen.

Tredjepartsrisker
Handlarna är ofta en del av ett komplex kedja, så att enbart säkra sina egna system garanterar inte att säkerhetsfrågan är löst. Betalningssystem, leverantörers gränssnitt och fraktsystem måste alla vara motståndskraftiga. Bristande säkerhet hos en så kallad tredjepart innebär risker som ofta är svårhanterliga för e-handlaren.

- Tyvärr händer det att tredjeparter drar ner på säkerhet och kontroll under intensiva perioder för att öka tillgängligheten till systemet. Ibland utan att informera återförsäljare som de samarbetar med. Idag är det långt ifrån alla inom e-handeln som förstår att de behöver avsätta mer tid, planera bättre och göra fler tester för att säkerställa cybersäkerheten inför julhandeln, säger Jakob Bundgaard och fortsätter;
- Utöver köpprocesserna finns sedan även frågan om själva julklapparnas säkerhet. I takt med att allt fler saker blir uppkopplade är det mer data och större risker för att privatpersoner råkar ut för attacker och it-brott i hemmet. Idag är till och med leksaker uppkopplade och här behöver e-handlarna vara mer insatta i produkters säkerhetsnivåer.

För mer information
Jakob Bundgaard ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
jakob.bundgaard@pwc.com
070-929 13 23

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 2 800 medarbetare på 34 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 45 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 250 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar