Beslut om nyemission

BESLUT OM NYEMISSION Uppsala den 23 oktober 2003 - Pyrosequencing AB ("Pyrosequencing") (Stockholmsbörsen: PYROA) meddelar att styrelsen för Pyrosequencing idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 september 2003, om apportemission av högst 56.613 stamaktier samt emission av skuldebrev förenade med högst 52.238 optionsrätter till nyteckning av högst 52.238 stamaktier i bolaget. Emissionerna sker i anledning av förvärv av ytterligare aktier i Personal Chemistry i Uppsala AB ("Personal Chemistry"). Varje nyutgiven optionsrätt kommer att ha en löptid om 4 år och ge rätt att teckna en ny stamaktie i Pyrosequencing till ett lösenpris om 16 kr. Aktierna och skuldebreven med optionsrätter får endast tecknas av de aktieägare i Personal Chemistry som har träffat avtal med Pyrosequencing om överlåtelse av deras aktier i Personal Chemistry mot ersättning i form av nyemitterade stamaktier och skuldebrev med optionsrätter i Pyrosequencing. Emissionerna sker i övrigt på samma villkor som vid tidigare förvärv av aktier i Personal Chemistry. Pyrosequencing har för närvarande 57.735.495 utestående stamaktier. Efter genomförd nyemission av aktier kommer Pyrosequencings aktiekapital att uppgå till 57.792.108 kronor motsvarande 57.792.108 stamaktier. Om den nya koncernen Pyrosequencing påskyndar upptäckten och utvecklingen av nya läkemedel och kunskap om arvsmassans betydelse genom att tillhandahålla kompletta system för läkemedelskemisk forskning och tillämpad genetisk analys. Genom samgåendet med Personal Chemistry har företaget ytterligare stärkt sin kundbas. Denna består av såväl kommersiella som akademiska kunder, däribland världens 20 största läkemedelsföretag och ansedda forskningsinstitut som National Institutes of Health och US Centers for Disease Control and Prevention i USA och Karolinska Institutet i Solna. Pyrosequencing har sitt huvudkontor i Uppsala och har även verksamhet i Boston, USA, Cambridge, Storbritannien och Konstanz, Tyskland. Efter förvärvet av Biotage kommer företaget att ha ca 275 anställda. Proforma omsatte den nya koncernen 427 MSEK under 2002. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com. För ytterligare information: Jeff Bork Styrelseordförande och koncernchef jeff.bork@pyrosequencing.com 0734-22 16 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar