Bolagsstämma i Pyrosequencing AB

BOLAGSSTÄMMA I PYROSEQUENCING AB Uppsala den 24 april 2003. - Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) fattades bland annat följande beslut. Till styrelseledamöter omvaldes Lars Gatenbeck, Björn Odlander, Mathias Uhlén, Bengt Samuelsson och Eugen Steiner. Jeff Bork valdes som ny ledamot. Styrelsen har aviserat att de har för avsikt att utse Jeff Bork till ordförande. Vid bolagsstämman beslutades vidare att arvode skall utgå med 1.170.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna. Beslutades att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2002. Vid ordinarie bolagsstämman den 22 april 2002 antogs ett globalt optionsprogram för de anställda. Vid dagens bolagsstämma bemyndigades styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner för att säkerställa bolagets förpliktelser under det resterande optionsprogrammet samt för att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter eller motsvarande som kan uppkomma med anledning av programmet. Bolagsstämman beslutade även att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av aktier om motsvarande högst 10 procent av det nuvarande aktiekapitalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av företag eller del av företag. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala marknaden för tillämpad genomik med drygt 260 system sålda till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Företaget samarbetar aktivt med ledande branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning. Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System, PSQ(TM)96MA System, PSQ(TM)HS 96A System och systemet PTP(TM) med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, Bristol Myers Squibb, National Institutes of Health (NIH) i USA, CDC, Karolinska Institutet, Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, Health Protection Agency (HPA) och Sveriges Lantbruksuniversitet. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com För ytterligare information: Pyrosequencing AB Erik Walldén VD och koncernchef erik.wallden@pyrosequencing.com 070 - 326 98 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01600/wkr0002.pdf

Dokument & länkar