Delårsrapport från Pyrosequencing AB för första kvartalet 2003

Delårsrapport från Pyrosequencing AB för första kvartalet 2003 - Nya system medverkar till god försäljningsökning. Besparingsprogram ger sänkt kostnadsvolym - Uppsala den 24 april 2003 - Pyrosequencing AB (Stockholmsbörsen: PYRO A) presenterar i dag sin delårsrapport för första kvartalet 2003. Erik Walldén, Pyrosequencings VD och koncernchef, ger följande kommentar: "Jag är nöjd med den starka inledningen av detta år. Försäljningsökningen under det första kvartalet var 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vid oförändrade valutakurser skulle ökningen ha varit 40 procent. Detta är ett tydligt bevis på marknadens positiva mottagande av vår andra generations system för tillämpad genetisk analys. Det är också glädjande att kunna notera de positiva effekterna av det omfattande kostnadsbesparingsprogram som genomfördes under hösten förra året. Vår totala kostnadsvolym, exklusive nettoeffekten av balanserade utvecklingskostnader, har reducerats med 34 procent för första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. Vi har genomfört förberedelserna för introduktionen av Corbetts produkter i USA. Dessa marknadsförs och säljs från och med andra kvartalet som en integrerad del av vår produktportfölj i USA. Genom denna förstärkning kan vi nu erbjuda marknaden ett mer heltäckande program för forskning inom tillämpad genomik. Som nyligen annonserats kan vi nu också se fram emot ett utvidgat samarbete med Corbett, vilket kommer att omfatta ytterligare länder i Europa." Första kvartalet 2003 i sammandrag: -24 beställningar på nya system inkom (15 motsvarande period föregående år) och 27 system bokfördes som intäkter (15). -Sänkt kostnadsvolym med 25 MSEK, motsvarande 34 procent, som ett direkt resultat av det genomförda kostnadsbesparingsprogrammet. -Genomfört förberedelsearbetet för introduktionen av Corbetts produkter i USA . -Lanserat Vacuum Prep Workstation, som effektiviserar provberedning. -Tecknat licensavtal med Genetic Technologies avseende metoder för icke-kodande DNA-förändringar. -Träffat samarbetsavtal med Thomas Jefferson University, USA, avseende utveckling av analyser för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). För ytterligare information: Pyrosequencing AB Erik Walldén Mats-Olof Wallin VD och koncernchef Finans- och ekonomidirektör erik.wallden@pyrosequencing.com mats-olof.wallin@pyrosequencing.com 018 - 56 59 00 alt. 070 - 326 98 70 018 - 56 59 12 alt. 070 - 593 52 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01380/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01380/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar