Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 Uppsala den 23 oktober 2003 - Pyrosequencing AB (Stockholmsbörsen: PYRO A) presenterar i dag sin delårsrapport för de första nio månaderna. - Utvecklingen i korthet (jämförelsesiffror för motsvarande period förra året inom parentes) · Omsättningen för delårsperioden uppgick till 68,6 MSEK (63,4) · Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster var för delårsperioden -116,7 MSEK (-117,4) · Resultatet efter skatt var för delårsperioden -189,6 MSEK (-120,6) · Resultatet per aktie var för delårsperioden -5,44 SEK (-3,47) · Förvärvet av Personal Chemistry godkänt på extra bolagsstämma, sammanslagningen pågår enligt plan · Försäljning av exklusiv licens till 454 Life Sciences till ett värde av minimum 36,6 MSEK · Avtal om förvärv av Biotage för ca 230 MSEK För ytterligare information: Jeff Bork Styrelseordförande och koncernchef jeff.bork@pyrosequencing.com Tel:0734-22 16 60 Mats-Olof Wallin Ekonomi- och finansdirektör mats-olof.wallin@pyrosequencing.com Tel: 0705-93 52 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00960/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00960/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar