Förslag till styrelse för Pyrosequencing AB

FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR PYROSEQUENCING AB Uppsala den 17 april 2003 -- Ordinarie bolagsstämma i Pyrosequencing hålls torsdagen den 24 april 2003 klockan 17.00 på Radisson SAS Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. Pyrosequencing AB har underrättats om att nomineringskommittén avser att lägga följande förslag, som stöds av aktieägare representerande 31,2 procent av aktierna. ·Antalet styrelseledamöter föreslås vara 6 stycken. ·Arvodet till styrelsen till styrelsen föreslås utgå med 1.170.000 kronor ·Följande personer föreslås ingå i styrelsen: Omval av Lars Gatenbeck, Björn Odlander, Bengt Samuelsson, Eugen Steiner och Mathias Uhlén. Nyval av Jeff Bork. Den föreslagna styrelsen avser att välja Jeff Bork till ordförande. Följande styrelsemedlemmar har avböjt omval: Urban Jansson och Björn Svedberg. ·Vidare föreslås att revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala marknaden för tillämpad genomik med närmare 250 system sålda till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Företaget samarbetar aktivt med ledande branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning. Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System, PSQ(TM)96MA System, PSQ(TM)HS 96A System och systemet PTP(TM) med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, Bristol Myers Squibb, National Institutes of Health (NIH) i USA, CDC, Karolinska Institutet, Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, London IDEAS Genetic Knowledge Park och Sveriges Lantbruksuniversitet. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com Pyrosequencing AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030417BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030417BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar